reklama
reklama

UM Kutno ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów. Jest ważny komunikat

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną od dnia 26 października br. roku do odwołania Urząd Miasta Kutno ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów. Załatwianie spraw osobiście jest możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.00
wyłącznie w zakresie
:

- R E K L A M A -

1) ewidencji ludności i dowodów osobistych – tel. 24-253 11 45,

2) administracji architektoniczno-budowlanej – tel. 24-253 12 11, 24-253 12 22,

- R E K L A M A -

3) ochrony środowiska – tel. 24-253 11 62, 24-253 12 54,

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej, istniejącej w pasie

- R E K L A M A -

drogowym drogi publicznej zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

           publicznych – tel. 24-253 12 28, 24-253 11 26,

            5) podatku od nieruchomości – tel. 24 – 253 12 58, 24 – 253 12 36.

Sprawy pilne należy konsultować telefonicznie pod numerem telefonu 24 253 11 00 (centrala).

Interesanci mogą składać korespondencję kierowaną do Urzędu Miasta Kutna (w tym do USC)
w skrzynce pocztowej, która ustawiona jest w wejściu do urzędu od strony pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18 w godzinach od 7.30 do 15.30. Przy wystawionej skrzynce pocztowej zamieszczony jest wykaz komórek organizacyjnych urzędu i numery telefonów.

Ponadto pisma można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej: /UMKutno/ Skrytka ESP lub pod adresem urzad@um.kutno.pl

Do odwołania zostaje również zawieszona obsługa kasowa w Urzędzie Miasta Kutna. Prosimy
o dokonywanie wszelkich płatności w formie elektronicznej lub w formie gotówkowej
bez dodatkowych opłat w banku BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Podrzeczna 18 w Kutnie.

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.30 do 14.00 w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

Do budynku Urzędu Miasta Kutna oraz Urzędu Stanu Cywilnego mają wstęp wyłącznie osoby posiadające zasłonięte usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o podporządkowanie się wszelkim wymogom sanitarnym podczas wizyt w urzędzie.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: