Uroczyste przekazanie sprzętu na rzecz OSP w Suchodębiu (ZDJĘCIA)

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodębiu, Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny przekazał sprzęt ratowniczy zakupiony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodębiu.

- R E K L A M A -

W ramach realizacji zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych” ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, Gmina Łanięta zakupiła dla jednostki OSP w Suchodębiu: agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, wąż przedłużający, piłę ręczną do szyb klejonych, nóż do pasów bezpieczeństwa, wybijak do szyb hartowanych i matę narzędziową. Całkowita wartość wyposażenia – 70.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości – 69.000,00 zł. Wkład własny Gminy Łanięta – 1.000,00 zł.

„Nowe wyposażenie z pewnością przyczyni się do ulepszenia gotowości bojowej jednostki OSP w Suchodębiu, usprawni działania naszych druhów, a przede wszystkim podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz powiatu. To przedsięwzięcie pomoże tut. jednostce aspirować do włączenia się w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy” – powiedział Wójt Tomasz Szczęsny.

- R E K L A M A -

W uroczystym przekazaniu sprzętu na ręce druhów OSP w Suchodębiu uczestniczył również Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak. Wójt Gminy złożył serdeczne podziękowania Posłowi za zaangażowanie oraz wspieranie działań jednostki. Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak zabierając głos podkreślił, że ochotnicze straże pożarne mają dla niego szczególne znaczenie. Wyraził przekonanie, iż zakupiony sprzęt wzmocni skuteczność tut. druhów w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych. Ponadto, zaznaczył, że solidna współpraca Wójta Gminy z OSP w Suchodębiu umożliwiła doposażenie jednostki.

„Mamy nadzieję, że doposażenie jednostki OSP w Suchodębiu zapewni druhom komfort działań, a wśród mieszkańców zwiększy poczucie bezpieczeństwa” – dodaje Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: