Urząd Miasta Kutno szuka pracowników. Sprawdź, jakie są warunki

Urząd Miasta Kutno ogłosił nabór pracowników na stanowisko robotnika gospodarczego. Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty do 3 sierpnia 2023.

- R E K L A M A -

Urząd Miasta Kutno ogłasza nabór 4 pracowników na stanowisko robotnika/robotnika gospodarczego na okres od 1.09.2023 r. do 29.02.2024 r. w ramach robót publicznych. Osoby te będą wykonywać prace gospodarczo-porządkowe oraz niektóre czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym.

Warunkiem zatrudnienia jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie i posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

- R E K L A M A -

Kandydaci na w/w pracowników zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

a) życiorys /CV/,
b) list motywacyjny,
c) kserokopia świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia,
d) w przypadku niepełnosprawności osoby – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
e) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w sprawie rekrutacji (druk oświadczenia można pobrać ze strony BIP – ochrona danych osobowych).

- R E K L A M A -

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście w terminie od 26 lipca do 03 sierpnia br. od godziny 08.00 do godziny 12.00 w pok. nr 226 w Urzędzie Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: