reklama
reklama

Urząd Miasta zaprasza działaczy społecznych na spotkanie

W jaki sposób starać się o pieniądze na działanie swojej organizacji? Jak rozliczać wszelkie dofinansowania? Ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na poszczególne kierunki działania takie, jak sport, kultura czy pomoc potrzebującym? Odpowiedzi na te pytanie będzie można poznać podczas spotkania konsultacyjnego organizowanego jeszcze w październiku w Urzędzie Miasta Kutno.

Spotkanie zaplanowane jest na 19 października. Najpierw uczestnicy będą debatować w mniejszych grupach podczas spotkań branżowych. Później zaplanowane jest spotkanie ogólne.

- R E K L A M A -

Do 18 października można zgłaszać uwagi i propozycje do projektu „Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. Należy to zrobić na odpowiednich formularzach (można je pobrać klikając w link umieszczony poniżej).

Spotkania konsultacyjne zaplanowane na 19 października:

- R E K L A M A -

1. Spotkania branżowe – 16:00

a) z zakresu kultury fizycznej, turystyki i ochrony środowiska – duża sala konferencyjna
b) z zakresu kultury i edukacji – sala 314
c) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej – sala 403

- R E K L A M A -

2. Spotkanie ogólne w dużej Sali konferencyjnej – 16:45

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: