reklama
reklama

UWAGA! Od dziś obowiązek zakrywania ust i nosa. Kto nie musi nosić maseczki?

Od dziś każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. To kolejne obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z pandemią koronawirusa.

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku do odwołania rząd wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

- R E K L A M A -

– Maseczka nie chroni nas przed zakażeniem, chroni innych przed nami. Na tym etapie epidemii rośnie ryzyko, że możemy być nosicielami. To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. Maseczki chirurgiczne są bardziej potrzebne w szpitalach. Maseczki wielorazowe powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, aby zachować ich sterylność – mówił w środę Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Usta i nos zakrywać od dziś trzeba między innymi w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych, w tym między innymi:

- R E K L A M A -

a) na drogach i placach,

b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

- R E K L A M A -

c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

Maseczki i tym podobnych nie trzeba za to nosić, gdy jedziemy swoim samochodem (gdy znajdujemy się w nim sami). Nakaz nie obowiązuje także dzieci do 4 roku życia, osób które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, duchownego sprawującego kult religijny, kierującego środkiem publicznego transportu czy żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: