W Gminie Kutno będą wybierać nowych sołtysów

Od stycznia do lutego 2023 w gminie Kutno odbywać będą się wybory sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach. Jest harmonogram zebrań wiejskich.

- R E K L A M A -

W związku z upływająca kadencją Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Kutno Zarządzeniem Nr 182/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zwołała Zebrania Wiejskie, na których mieszkańcy poszczególnych sołectw dokonają wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kolejne cztery lata. 

Wybory do organów samorządu sołectwa przeprowadza się zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, bezpośrednim. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

- R E K L A M A -

Zebrania będą odbywały się w terminie od 5 stycznia 2023 r. do 15 lutego 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca zebrania poniżej. 

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: