reklama
reklama

W gminie Kutno ma pojawić się nowy system. Podpisano już umowę

W ostatnich dniach Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim i Ministrem Cyfryzacji Andrzejem Pieczunko umowę o nieodpłatne korzystanie z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW.

EZD PUW to system kancelaryjny umożliwiający dokumentowanie i załatwianie spraw w postaci elektronicznej. System EZD PUW umożliwia m.in.:

- R E K L A M A -
  • rozdzielanie i rejestrowanie przesyłek wpływających drogą tradycyjną, pocztą elektroniczną, elektroniczną skrzynką podawczą (w tym ePUAP).
  • prowadzenie pełnego obiegu dokumentów drogą elektroniczną bez konieczności drukowania dokumentów,
  • możliwość ustawiania systemu zastępstw za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim lub urlopie, co umożliwia dotrzymanie terminowości załatwiania spraw,
  • kwalifikowanie dokumentów według jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA) i automatyczne nadawanie kolejnego w danej klasie numeru sprawy,
  • podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym,
  • prowadzenie wielu rejestrów,
  • generowanie raportów na potrzeby archiwum zakładowego.

W ramach wdrożenia systemu Urząd Gminy Kutno w bieżącym roku przeprowadzi niezbędne prace w celu przygotowania się do wdrożenia Systemu EZD PUW jako podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych. W tym celu powołany zostanie zespół odpowiedzialny za koordynację i wdrożenie Systemu. Ponadto wprowadzone zostaną przepisy wewnętrzne związane z wdrożeniem Systemu oraz opracowane zostaną procedury wewnętrzne dotyczących postępowania z dokumentacją.

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” pozyskany zostanie sprzęt techniczny niezbędny do wdrożenia i utrzymania Systemu EZD PUW.

(Źródło: Gmina Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: