W Gminie Strzelce odbędą się pikniki rodzinne. Urząd otrzymał dotację

W Gminie Strzelce w najbliższym czasie zrealizowanych zostanie kilka pikników rodzinnych. Samorząd otrzymał dotację na realizację tych zadań.

- R E K L A M A -

Jak informuje Gmina Strzelce, rozstrzygnięty został nabór dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

— Gmina Strzelce otrzymała dotację w wysokości 14.200,00 zł na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2023 rok — informuje Wójt Gminy Strzelce Tomasz Grabowski.

- R E K L A M A -

W ramach otrzymanego dofinansowania zostaną zrealizowane:

— Piknik rodzinny ,,Nie jesteś sam! Dbając o swoje bezpieczeństwo dbasz o bezpieczeństwo innych’’ – realizacja przy udziale KGW ,,ZGRANE BABKI’’ w Zarannie.
— Piknik rodzinny – realizacja przy udziale KGW w Przyzorzu
— Piknik rodzinny – realizacja przy udziale KGW w Długołęce.

Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja lokalnej społeczności w zakresie m.in. cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz negatywnego wpływu przestępczości na społeczeństwo. Mieszkańcy uzyskają wiedzę, która jest bezcennym narzędziem w przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości.

- R E K L A M A -

Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 30 września 2023 roku.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: