W Krośniewicach debatowali o dopalaczach i narkotykach

W Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach odbyła się debata społeczna: „Stop dopalaczom i narkotykom – młodzi, wolni, kreatywni”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie nadkom. Krzysztofa Szymańskiego przy współpracy z dyrektorem w/w szkoły Waldemarem Pietrzakiem.

Przeprowadzona debata miała na celu pokazać młodym ludziom, jakie zagrożenie dla życia i zdrowia wywołują środki odurzające i psychoaktywne, jakie są konsekwencje prawne oraz przybliżyć problematykę związaną z uzależnieniami. Ale także zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w szeregi policyjne oraz przypomnieć, że policja jest formacją która jest po to aby służyć społeczeństwu i pomagać. Formacją, która dzięki takim narzędziom jak Krajowa Mapa Zagrożeń wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi i daje nowe możliwości informowania policji o istniejących zagrożeniach w tym również tych które dotyczą środków odurzających.

- R E K L A M A -

W spotkaniu wzięły udział liczne delegacje uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego oraz zaproszeni goście: Starosta Powiatowy Policji w Kutnie Krzysztof Debich, Burmistrz Krośniewic Julianna Barbara Herman, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach Sławomir Kępisty. Nie zabrakło również Komendanta Komisariatu Policji w Krośniewicach podkom. Dariusza Bujalskiego wraz ze swoim zastępcą podkom. Januszem Osowskim oraz dzielnicowych.

Podczas spotkania uczniowie oraz zebrani goście mogli wysłuchać ciekawych prelekcji dotyczących tematyki związanej z narkotykami i dopalaczami: Pani Małgorzata Andrzejczak z poradni pedagogiczno-psychologicznej w Kutnie w swoim wystąpieniu odpowiedziała młodzieży na pytanie : „Dlaczego młodzież sięga po narkotyki”, następnie Pani dr Anna Krakowiak z Kliniki Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi omówiła „Aktualne zagrożenia życia i zdrowia pacjentów”. Terapię osób uzależnionych przedstawiła terapeutka Anna Krysińska kierownik Oddziału Dziennego Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, która odwoływała się w swoim wystąpieniu  do własnych życiowych doświadczeń.

- R E K L A M A -

Uczestnicy debaty mogli także dowiedzieć się na temat aspektów prawnych związanych z posiadaniem środków odurzających, które przedstawiła sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie Pani Aleksandra Pawlak-Zduńczyk. Na debacie nie zabrakło również wystąpień młodzieży, która tym samym pokazała jak bardzo potrafi być kreatywna, a jednocześnie przeciwna sięganiu po wszelkiego rodzaju używki.

Podczas spotkania zaprezentowano spot filmowy zrealizowany przez uczniów II klasy LO w Krośniewicach pt: „STOP! Narkotykom, dopalaczom…”, natomiast uczeń Jakub Górski wykonał autorski utwór „Łap marzenia”. Debatę podsumował Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański, którego wystąpienie zostało poprzedzone spotem filmowym zrealizowanym przez KWP w Łodzi „Zostań policjantem”.

- R E K L A M A -

Komendant zachęcał młodych ludzi, którzy być może stoją przed życiowym wyborem do wstąpienia w szeregi policyjne, zwrócił uwagę na nowe narzędzia jakimi dysponuje policja w tym KMZB dzięki, której każdy obywatel może poinformować policję o zagrożeniach w tym również o miejscach gdzie są rozpowszechniane narkotyki i dopalacze anonimowo. Komendant podkreślił również ważną rolę dzielnicowego i namawiał młodych ludzi do kontaktu ze swoim dzielnicowym, który również jest osobą do której zawsze mogą zwrócić się o pomoc.

Na zakończenie, uczestnicy wypełnili anonimową ankietę, w której wyrażali swoje opinie i uwagi na temat przeprowadzonej debaty oraz potrzeby organizowania podobnych spotkań w przyszłości, a zgłoszone problemy zostaną poddane szczegółowej analizie celem wypracowania wniosków i przedsięwzięć do realizacji.

źródło: KPP Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: