W Kutnie będzie więcej patroli policji, podpisano porozumienie

Tuż przed majowym weekendem Komendant Powiatowy Policji nadkom. Krzysztof Szymański oraz Prezydent Zbigniew Burzyński podpisali porozumienie w sprawie poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Kutna.

Porozumienie zapewnia dodatkowe służby ponadnormatywne w okresie od 01 maja br. do 18 listopada br.

- R E K L A M A -

w piątki, soboty i niedziele oraz w czasie Kutnowskiej Majówki i Święta Róży. Będą to 2-osobowe patrole w umundurowaniu służbowym. Patrole piesze będą pełnione w wybranych miejscach w oparciu o wcześniejsze analizy stanu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami o charakterze chuligańskim oraz w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

Miasto na ten cel przekaże środki finansowe w wysokości ok. 20 000 zł.

- R E K L A M A -

W roku ubiegłym w ramach służb ponadnormatywnych kutnowscy policjanci przeprowadzili 92 interwencje, wylegitymowali 142 osoby, ujawnili 90 wykroczeń, nałożyli 16 mandatów karnych, skierowali 10 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, udzielili pouczeń 64 osobom. Ponadto zatrzymano 1 sprawcę przestępstwa. ▪

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: