W Kutnie może powstać laboratorium JAŚMIN. To system zarządzania polem walki

Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie była miejscem prezentacji funkcjonowania zautomatyzowanego systemu zarządzania kryzysowego Jaśmin. System ma za zadanie wspieranie różnego rodzaju działań prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, miasta, powiatu czy województwa. System ma swoją wersję treningową, której wdrożeniem zainteresowana jest kutnowska Akademia.

- R E K L A M A -

Na zaproszenie Rektor kutnowskiej Akademii w prezentacji wzięli udział przedstawiciele instytucji i służb z terenu powiatu kutnowskiego oraz łęczyckiego zajmujących się w swoich działaniach zarządzaniem kryzysowym na różnych poziomach. Prowadzący prezentację Łukasz Blechman i Michał Chołody przedstawiciele firmy Teldat zwrócili uwagę, że zaletą tego systemu jest jego interoperacyjność i planowanie do integracji z innymi systemami funkcjonującymi w ramach CZK.

W Kutnie przedstawiony został komponent dedykowany dla zarządzania kryzysowego, m.in. warsztatowe ujęcie możliwości budowania systemu świadomości sytuacyjnej oraz zarządzania zasobami ratowniczymi i akcji poszukiwawczo-ratowniczych. System Jaśmin w zakresie zarządzania polem walki jest wykorzystywany przez Wojska Obrony Terytorialnej.

- R E K L A M A -

Kutnowska Akademia rozważa uruchomienie laboratorium szkolno-treningowego SZK JAŚMIN, dzięki czemu studenci takich kierunków jak bezpieczeństwo narodowe, ratownictwo medyczne czy logistyka mogliby nabywać umiejętności obsługi systemu potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. 

(ANSGK)


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: