reklama
reklama

W Lesznie będzie nowa sieć kanalizacyjna. Gmina Kutno z dotacją

Gmina Kutno pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wykonanie tłoczni ścieków surowych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków”.

- R E K L A M A -

Celem planowanej inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Leszno poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, wykonanie tłoczni ścieków surowych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty w zakresie budowy kanalizacji ściekowej – kanalizacja grawitacyjna i tłoczna na odcinku ok. 1607 mb, roboty w zakresie wykonania tłoczni oraz roboty w zakresie oczyszczalni ścieków. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji inwestycji wyniesie 10044,8 m3/rok, planowana liczba odbiorców to 344 osoby, natomiast liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych wyniesie 30 szt.

- R E K L A M A -

Całkowity koszt operacji – 2 209 195,86 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków na lata 2014-2020 wynosi aż 63,63 % kosztów kwalifikowanych, tj. 1.124.136,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2022 rok. ▪


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: