W październiku rusza „Akcja Zima”. MOPS apeluje do mieszkańców

Od 1 października w Kutnie rusza coroczna „Akcja Zima”, której głównym koordynatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.

- R E K L A M A -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami służby zdrowia i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt „Akcja Zima 2019/2020” mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.

Akcja rozpoczyna się od dnia 01.10.2019 r. i ma trwać do dnia 30.04.2020 r., bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych – czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb.

- R E K L A M A -

Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Nasza wspólna kampania informacyjna przyczyniła się do uwrażliwienia społeczności lokalnej na problem bezdomności w Kutnie. Mieszkańcy Kutna dostarczają do tut. Ośrodka ciepłą odzież, zawiadamiają odpowiednie służby o miejscu przebywania osób, które wymagają udzielenia pomocy.

- R E K L A M A -

Dlatego ponownie zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Podobnie jak w ubiegłym roku naszą zimową akcję informacyjną promujemy rozpowszechniając plakaty i ulotki. Kolportaż będzie odbywał się w miejscach użyteczności publicznej, spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, transportach komunikacji miejskich, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach oraz stowarzyszeniach. Wzorem lat ubiegłych pracownicy socjalni wyjeżdżać będą w środowiska zagrożone, celem dostarczania ciepłych napojów i posiłków oraz zachęcać do uzyskania wsparcia w formie schronienia. Ponadto będzie organizowana zbiórka ciepłej odzieży, która będzie na bieżąco przekazywana osobom potrzebującym.

Pracownicy MOPS-u zapewniają, że osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do noclegowni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia w formie:
• schronienia w Noclegowni przy ul. Wyszyńskiego 11a,
• schronienia w Ogrzewalni przy ul. Mickiewicza 104,
• gorącego posiłku przygotowanego w Sekcji Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 11a,
• pomocy finansowej m. in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności, leków,
• dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
• pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji
i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:
• Noclegowni – 24 253-43-90
• Ogrzewalni – 693 887 629
• Komendy Powiatowej Policji – 997 lub 24 253-21-00
• Straży Miejskiej – 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64
• Państwowej Straży Pożarnej – 998
• Pogotowia Ratunkowego – 999
• Numer alarmowy- 112.

źródło: MOPS Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: