reklama
reklama
reklama
reklama

W przyszłym tygodniu sesja Rady Powiatu. Czym zajmą się radni?

W przyszłym tygodniu, w środę 30 października 2019 o 10:00 odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. O czym będą debatować radni?

- R E K L A M A -

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 – 2023,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok,
c) zmiany uchwały nr 42/VII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019,
d) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, działającej na terenie Powiatu Kutnowskiego,
e) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu kutnowskiego na lata 2019-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- R E K L A M A -

3.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr XI z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Nr XII z dnia 05 września 2019 roku, XIII z dnia 19 września 2019 roku oraz XIV z dnia 25 września 2019 roku.

4.Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5.Interpelacje i zapytania.

6.Sprawy różne.

7.Zakończenie obrad.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: