W tym miejscu kierowcy przekraczają prędkość, a radni chcą progów zwalniających

Ewa Rzymkowska po raz kolejny interweniuje w sprawie kierowców przekraczających prędkość na ul. Zielnej. Przewodnicząca Rady Miasta wspólnie z radnym Michałem Łuckim skierowała interpelację dotyczącą montażu progów zwalniających w tym miejscu.

- R E K L A M A -

Kilka tygodni temu Ewa Rzymkowska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kutno, wystosowała pismo do władz w miasta, w którym zaproponowała, aby zamontowano progi zwalniające w okolicy skrzyżowania Zielnej ze Zbożową. Wówczas, jak wyjaśniał zastępca prezydenta Kutna Jacek Boczkaja, nie było to możliwe z powodu panujących przepisów. Jakich?

– Wykonanie instalacji w/w urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach nie jest możliwe na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych. Progów zwalniających nie umieszcza się również w odległości mniejszej niż 40m od skrzyżowania i 30m od istniejącego przejścia dla pieszych. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe zamontowanie progów zwalniających we wskazanej lokalizacji – informował J. Boczkaja.

- R E K L A M A -
reklama

Teraz E. Rzymkowska wspólnie z radnym Michałem Łuckim ponowiła swoje pismo, uwzględniając tylko ul. Zielną.

W nawiązaniu do poprzedniej interpelacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie montażu progów zwalniających na ul. Zielnej, uwzględniając ograniczenia prawne w zakresie odległości ww. środków uspokojenia ruchu od skrzyżowań. Nasza prośba podyktowana jest licznymi sygnałami od mieszkańców, którzy skarżą się na przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami – napisali w interpelacji Ewa Rzymkowska i Michał Łucki.

- R E K L A M A -

Czy tym razem władze miasta przychylą się do propozycji radnych?

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: