Ważna inwestycja w Gminie Kutno zakończona. „Wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców” [ZDJĘCIA]

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, gm. Kutno”.

- R E K L A M A -

W ramach zadania został wybudowany system kanalizacji rozdzielczej grawitacyjno – ciśnieniowej odprowadzającej ścieki sanitarne (bytowe) od mieszkańców osiedla mieszkaniowego w miejscowości Leszno do istniejącej oczyszczalni ścieków. Wybudowany system zastąpił awaryjną, nieszczelną, kanalizację sanitarną powodującą drenowanie terenu, a wybudowaną jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Gmina Kutno skutecznie realizuje plany inwestycyjne, z sukcesem pozyskując środki zewnętrzne. Podejmowane działania są efektem wsłuchiwania się w potrzeby różnych grup mieszkańców, a każdej, nawet najmniejszej inwestycji, przyświeca cel, jakim jest zrównoważony rozwój gminy Kutno oraz poprawa standardu życia naszej lokalnej społeczności – mówi Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska.

- R E K L A M A -

Prace były realizowane w okresie od 17.10.2022 roku do 14.02.2023 roku. W ramach zadania wybudowano sieć grawitacyjną PVC DN200 – 1150,1 m.b., sieć tłoczną PEHD DN110 – 27.5 m.b., odgałęzienia sieci PVC DN160 – 360,8 m.b., tłocznię ścieków, osadnik wstępny – zbiornik wyrównawczy na oczyszczalni ścieków, a jego całkowity koszt to 2 048 108,72 zł. Z inwestycji skorzysta około 400 osób.

Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlane-Produkcyjne ,,TRAKT” Bobrzak, Tecław sp. j. Wykonawca udzielił dla robót będących przedmiotem umowy gwarancji na okres 84 miesięcy.

Źródło: Gmina Kutno


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: