reklama

Ważne informacje w sprawie Karty Mieszkańca Gminy Kutno

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska informuje, iż od dnia 7 lutego 2024 roku można składać wnioski o przedłużenie Karty Mieszkańca Gminy Kutno, uprawniającej do korzystania z ulg i uprawnień w ramach Programu pod nazwą „Karta Mieszkańca Gminy Kutno”.

- R E K L A M A -

W związku z powyższym, wszystkie osoby, którym termin ważności karty kończy się w określonym dniu br. mogą w ciągu 7 dni przed upływem tego terminu lub w terminie późniejszym przedłużyć ważność karty.

Przypominamy, że:

- R E K L A M A -

Uprawnionymi do złożenia wniosku o przedłużenie Karty Mieszkańca Gminy Kutno są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kutno.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kutno, w pokoju nr 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, u pracownika ds. ewidencji ludności lub u pracownika ds. dowodów osobistych.

- R E K L A M A -

W imieniu małoletnich dzieci własnych, przysposobionych lub pozostających w pieczy zastępczej wniosek o przedłużenie ważności Karty składa rodzic lub opiekun prawny.

W przypadku niemożności osobistego zgłoszenia się o przedłużenie ważności Karty, wymagane jest pisemne upoważnienie dla osoby, która w imieniu wnioskodawcy zgłosi się o przedłużenie Karty.

Dodatkowo przypominamy, że: Każda zmiana miejsca zamieszkania osoby uprawnionej poza granice Gminy Kutno wymaga niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Gminy Kutno i wiąże się z koniecznością zwrotu Karty.  W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Karty, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty. Karta uprawnia do darmowych przejazdów komunikacją publiczną na następujących liniach: G1, G2, G3, G4, G5.

Na stronie UG Kutno do pobrania wniosek o przedłużenie ważności karty mieszkańca oraz wzór upoważnienia dla osoby trzeciej.

(Gmina Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: