reklama
reklama
reklama
reklama

WAŻNE: Zatrzymana kolejna osoba w sprawie grupy przestępczej z kutnowskiej ubojni

Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie dopuszczali się uszczupleń należności publicznoprawnych w związku z działalnością podmiotu „Pini Polonia” i innych oraz prania brudnych pieniędzy. Sprawcy działali również na szkodę tej spółki poprzez wyprowadzanie z jej majątku pieniędzy na poczet fikcyjnych usług. Zatrzymana została kolejna osoba.

Sprawcy osiągnęli znaczne korzyści majątkowe

- R E K L A M A -

Wystawiając i posługując się nierzetelnymi fakturami VAT opiewającymi na łączną kwotę nie mniejszą niż 94 miliony 700 tysięcy złotych, sprawcy narazili na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatków w łącznej kwocie nie mniejszej niż 35 milionów 636 tysięcy złotych, w tym podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 milionów 855 tysięcy złotych i podatku VAT w kwocie 21 milionów 781 tysięcy złotych.

W ramach prowadzonej działalności członkowie grupy zajmowali się także przekazywaniem, przyjmowaniem i pomocnictwem w przenoszeniu posiadania i własności środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, w łańcuchu powiązanych ze sobą firm.

- R E K L A M A -

W ramach zapłaty za wystawianie nierzetelnych faktur VAT współsprawcy osiągnęli znaczną korzyść majątkową w łącznej kwocie co najmniej 88 milionów 70 tysięcy złotych.

Podejrzany został przesłuchany przez prokuratora

- R E K L A M A -

Ustalenia poczynione w toku śledztwa doprowadziły do zatrzymania kolejnego podejrzanego.

Po doprowadzeniu zatrzymanego Jacka O. do Prokuratury Regionalnej w Łodzi prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach co do okoliczności mającej znaczenie prawne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego).

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i zakazem wydania tego dokumentu, poręczenia majątkowego w kwocie 5 tysięcy złotych oraz dozoru Policji.

Sprawa ma charakter rozwojowy

Dotychczas w toku śledztwa zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia innych przestępstw z kodeksu karnego skarbowego ogłoszono 56 osobom. Aktualnie wobec 3 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo, prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

źródło: Prokuratura Krajowa

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: