Ważny komunikat kutnowskiego PUP-u w sprawie koronawirusa

Dyrekcja kutnowskiego Powiatowego Urzędu Pracy wydała zarządzenie w sprawie organizacji pracy urzędu w związku z pandemią koronawirusa. Co się zmienia?

Jak czytamy w rozporządzeniu, od dnia 1 marca 2021 r. zawiesza się do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie, z zastrzeżeniem niektórych sytuacji, o których więcej przeczytać można poniżej.

Co ważne, urzędnicy nie przerywają pracy. We wszystkich sprawach dokumenty i wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie można składać przy użyciu elektronicznych narzędzi np. poczty elektronicznej, profilu zaufanego e-PUAP, tradycyjnej poczty i kurierów dostarczających przesyłki lub poprzez pozostawienie korespondencji w skrzynkach podawczych udostępnionych w siedzibie PUP, przy ul. Wyszyńskiego 11 i Filii PUP w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a.

- R E K L A M A -

Wykaz telefonów, adresów e-mail oraz adres skrzynki e-puap, za pomocą których interesanci mogą kontaktować się w sprawach urzędowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu (kutno.praca.gov.pl) oraz stronie BIP PUP Kutno (pupkutno.bip.gov.pl).

– Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi właściwych organów. Bezpośrednia obsługa interesantów powinna w miarę możliwości ograniczyć się do spraw, których osoba zainteresowana nie jest w stanie załatwić za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon, e-mail, e-puap – czytamy w wydanym zarządzeniu.

- R E K L A M A -

Jak informuje szefostwo kutnowskiego PUP-u, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, w sytuacjach niecierpiących zwłoki obsługa będzie odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem merytorycznym, co do zakresu i tematu wizyty oraz terminu, z określeniem dnia, godziny i miejsca wizyty. W pomieszczeniu, wyznaczonym do obsługi może przebywać tylko jeden interesant, na jedno stanowisko obsługi.

Ponadto interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki. Osoby z wyraźnymi oznakami choroby oraz bez maseczki nie będą obsługiwane.

- R E K L A M A -

W sprawach pilnych i nadzwyczajnych dopuszcza się przyjęcie interesantów bez wcześniejszego umówienia wizyty, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Więcej informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie znajdziesz tutaj >

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: