reklama
reklama

Ważny komunikat kutnowskiej policji ws. zgłaszania przestępstw

Chcesz zgłosić Policji przestępstwo lub wykroczenie? Nie musisz przychodzić do komendy! Możesz to zrobić przesyłając stosowną informację najlepiej pocztą tradycyjną lub alternatywnie pocztą elektroniczną.

- R E K L A M A -

Aby Ci pomóc policjanci opracowali wzór takiego pisma. W poszczególnych polach wpisz odpowiednie informacje. Gotowe pismo (wraz z załącznikami) wyślij na adres pocztowy komendy lub komisariatu. Pamiętaj, że możesz to zrobić również drogą elektroniczną. Adresy e-mail znajdziesz na stronie internetowej danej jednostki policji.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi opracowała wzór formularza „informacji o przestępstwie/wykroczeniu”, który pokrzywdzony może przekazać  do jednostki Policji  bez konieczności, na tym etapie, bezpośredniego kontaktu.

- R E K L A M A -

JAK TO ZROBIĆ?

PRIORYTET – pocztą po jego uprzednim wypełnieniu, wydrukowaniu i opatrzeniu własnoręcznym podpisem,
ALTERNATYWA – pocztą elektroniczną  dyzurny@kutno.ld.policja.gov.pl  po jego wypełnieniu bez własnoręcznego podpisu.

– Takie rozwiązanie umożliwi funkcjonariuszom Policji zaplanowanie dalszych działań, przy minimalizacji ryzyka epidemiologicznego. Pozwoli na poinformowanie zgłaszającego o terminie niezwłocznej weryfikacji informacji wstępnej i formalnego przyjęcia od niego zawiadomienia o przestępstwie w taki sposób, aby uniknąć jednoczesnej obecności wielu osób (interesantów) w siedzibie jednostki Policji, oczekujących na przyjęcie od nich zawiadomień lub załatwienia innych spraw – komentuje asp. sztab. Edyta Machnik, oficer prasowy KPP Kutno.

- R E K L A M A -

Sprawdzenie, przed zaplanowaniem terminu czynności – przy wykorzystaniu zawartych w informacji wstępnej danych teleadresowych – czy nie zachodzą okoliczności wskazujące, iż osoba kierująca informację o przestępstwie jest osobą zaliczoną do grupy wzmożonego ryzyka epidemiologicznego. 

Oczywiście nadal w jednostce Policji będą przyjmowane protokolarnie ustne zawiadomienia o przestępstwie tylko w przypadkach dotyczących najpoważniejszych przestępstw, gdzie zwłoka w złożeniu zawiadomienia  mogłaby skutkować utratą śladów i dowodów.

W załączeniu niezbędne do pobrania dokumenty  w wersji elektronicznej !

wzór formularza informacji o przestępstwie/wykroczeniu,
pouczenia pokrzywdzonego (przestępstwem lub wykroczeniem)

PLIKI DO POBRANIA

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: