reklama
reklama

Ważny komunikat starosty w sprawie szpitala w Kutnie

Starostwo Powiatowe w Kutnie wydało ważny komunikat w związku z działalnością Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie po przekształceniu w placówkę zakaźną.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2020 roku ,,Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie został zobowiązany od dnia 30 października 2020 roku do odwołania, do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

- R E K L A M A -

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów z terenu powiatu kutnowskiego informujemy, iż po ustaleniach z Wojewodą Łódzkim zachowana została ciągłość funkcjonowania następujących poradni specjalistycznych:

  1. Poradni Chirurgii Ogólnej,
  2. Poradni Onkologicznej,
  3. Poradni Neurologicznej,
  4. Poradni Dermatologicznej,
  5. Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień,
  6. Poradni Ginekologiczno- Położniczej,
  7. Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  8. Poradni Rehabilitacyjnej,
  9. Poradni Laryngologicznej,

a także Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NPL) oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL), działających w ramach ,,Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”
Sp. z o.o. w Kutnie.

- R E K L A M A -

Działalność zachowała również Stacja Dializ, będąca samodzielnym podmiotem leczniczym, tj. DaVita Sp. z o.o. Stacja Dializ w Kutnie.

Nadmieniamy ponadto, iż zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego właściwym w zakresie zabezpieczenia pacjentów z terenu powiatu kutnowskiego, niechorujących a COVID – 19 jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

- R E K L A M A -

Od 30 października 2020, Kutnowski Szpital Samorządowy decyzją Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego jest placówką zakaźną.

W związku z tym w Kutnie pojawi się 241 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji Wojewody Łódzkiego, 9 października wojewoda polecił Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu Sp. z o.o. w okresie od 10 października 2020 do odwołania, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 29 łóżek izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Z uwagi na obecną dynamikę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wzrastające zapotrzebowanie w zakresie leczenia pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19, w ślad za analizą potencjały organizacyjno-technicznego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego za celowe uznano przekształcenie podmiotu leczniczego z dniem 30 października 2020 w placówkę II poziomu zabezpieczania oraz zwiększenie ogólnej liczby łóżek dedykowanych leczeniu COVID-19.

Z Kutna do Łęczycy albo Łowicza

Pacjenci z innymi chorobami, którzy do tej pory byli leczeni w kutnowskim szpitalu znajdą pomoc w szpitalach w Łęczycy i w Łowiczu, które nie zostają przekształcone na szpitale covidowe – czytamy w komunikacie wydanym przez biuro prasowe Wojewody Łódzkiego.

Wojewoda uspokaja, że pacjenci z nagłymi i zagrażającymi życiu przypadkami będą nadal mogli liczyć na pomoc w szpitalu w Kutnie.


– Oczywiście pacjenci w stanach nagłego zagrożenia życia wymagający natychmiastowej interwencji otrzymają pomoc w szpitalu w Kutnie. Kolejne przekształcenia są wynikiem stale rosnącej liczby osób zakażonych oraz tych wymagających pilnej hospitalizacji. Decyzja wojewody łódzkiego została podjęta w oparciu o szereg konsultacji z ekspertami. Ponadto służby wojewody są w stałym kontakcie z dyrekcją placówki i starostą kutnowskim, którzy bardzo odpowiedzialnie podeszli do powierzonych im zadań. Wszystkie te działania są podejmowane po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom województwa łódzkiego – informuje biuro prasowe WŁ.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: