Wizyty komorników u dłużników

Mnóstwo dłużników panicznie boi się wizyty komornika u siebie w mieszkaniu. Tymczasem większość komorników woli dopiero w ostateczności wybrać się do mieszkania dłużnika, tj. gdy nie przyniesie efektu zajęcie wynagrodzenia za pracę, konta bankowego, nadpłaty w Urzędzie Skarbowym z tytułu podatku, zajęcia nieruchomości też wolą wcześniej dokonać celem postraszenia dłużnika. A naprawdę nieliczni komornicy którzy wolą zacząć postępowanie egzekucyjne od wizyty u dłużnika często wybierają się doń nie tyle z nadzieją na to że coś wartościowego zajmą w jego mieszkaniu, co żeby przepytać dłużnika i (jak w przypadku zajęcia nieruchomości) wywrzeć na nim wrażenie – skłonić do dobrowolnego regulowania długu.

- R E K L A M A -

Przykładowo, był taki komornika który straszył dłużników, że jak nie spłaci pożyczki, to może trafić do więzienia. Niejeden dłużnik przestraszył się nie na żarty i spłacał. Pan komornik strasząc tak skądinąd prawdopodobnie popełnił przestępstwo. To bowiem, że dłużnik nie spłaca pożyczki czy innego zobowiązania finansowego nie jest z automatu wyłudzeniempomimo tego, że zostało przeciwko niemu wszczęte postępowanie egzekucyjne i jest to postępowanie bezskuteczne. I straszenie dłużnika w takiej sytuacji więzieniem zdaje się wypełniać znamiona groźby bezprawnej. 

Z egzekucją z ruchomości czyli sprzętów w mieszkaniu dłużnika jest zazwyczaj ten problem, że „nie przedstawiają wartości handlowej a tylko użytkową”. To lubiane przez komorników sformułowanie które w piśmie do wierzyciela usprawiedliwić ma niewszczynanie egzekucji z ruchomości. Swoją drogą to często prawda, zresztą nieraz komornicy wyznaczają licytacje takich używanych ruchomości ale zwykle nie ma na nie chętnych. Dlatego zazwyczaj wizyta komornika u dłużnika to przysłowiowe strachy na Lachy. Zazwyczaj, co nie znaczy, że zawsze. 

- R E K L A M A -

Komornicy nieraz piszą do wierzyciela (w postanowieniu o umorzeniu egzekucji) np. „pomimo kilkukrotnych wizyt, dłużnika ani nikogo z domowników nie zastano”. Wielu wierzycieli zadowala się takim wytłumaczeniem i przyjmuje do wiadomości, że egzekucja jest bezskuteczna. Niektórzy jednak wnioskują w takim przypadku o siłowe wejście z Policją i ślusarzem: https://pamietnikwindykatora.pl/wejscie-komornika-w-asyscie-policji/ który bez klucza otworzy drzwi mieszkania dłużnika. Nie jest to jednak tania zachcianka; w tym celu wierzyciel musi uiścić zaliczkę w kwocie ponad 800 złotych i rzadko który otrzymawszy od komornika wezwanie do uiszczenia takiej zaliczki podtrzymuje ten wniosek.

Niektórzy dłużnicy przewidując rychło mająca nastąpić wizytę komornika, „oczyszczają” mieszkanie z wartościowych przedmiotów dając je na przechowanie bliskim, znajomym. Po wizycie komornika ponownie ściągają je do mieszkania. Komornicy zapewne biorą pod uwagę taki scenariusz ale jakoś nie słychać w branży o ponawianiu przez nich czynności terenowych w przypadku wcześniejszych niesatysfakcjonujących czynności.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: