Wkrótce Trening Aktywności Motorycznej w SOSW nr 1 w Kutnie

Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was” w SOSW nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie organizuje lokalny Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) – wspieranie aktywności motorycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie lub ze sprzężoną niepełnosprawnością.

- R E K L A M A -

Trening odbędzie się 5 grudnia 2019 w godzinach 10:00 – 13:00 w SOSW nr 1 w Kutnie.

W ramach realizacji zadania publicznego, Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was” pragnie zorganizować Lokalny Program Treningu Aktywności Motorycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze niepełnosprawnościami sprzężonymi np. z dysfunkcją narządów ruchu.

- R E K L A M A -

Program Treningu Aktywności Motorycznej nawiązuje do 7 rodzajów aktywności zgodnie z oficjalnym programem sportowym Olimpiad Specjalnych. Jest to program rehabilitacyjno-treningowy dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w zawodach oficjalnych dyscyplin sportowych Olimpiad Specjalnych. W odróżnieniu od dyscyplin sportowych, w programie nie występuje element współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami oraz ścisłego przestrzegania przepisów i zasad. Terapeuta dostosowuje przepisy MATP do poziomu sprawności zawodników, tak by mogli oni zademonstrować swoje maksymalne możliwości ruchowe. Zawodnicy korzystają z fizycznej pomocy terapeuty oraz z zaadaptowanego do ich potrzeb sprzętu.

Przykłady konkurencji to: rzut piłeczką palantową, skok w dal z miejsca, chód z asystą, pełzanie, czołganie, przechodzenie przez tunel, pokonywanie ławeczko gimnastycznej, toczenie piłki, rzut i chwyt piłki, zbieranie przedmiotów, strzał na bramkę, nakładanie kółek na stojak, pokonywanie przeszkód, skoki z wykorzystaniem odskoczni, slalom na 5 m. W programie zaplanowanych jest przeprowadzenie 25 konkurencji.

- R E K L A M A -

Celem sportowych zmagań jest popularyzowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych intelektualną lub ze sprężoną niepełnosprawnością, zachęcenie do aktywności fizycznej uczestników, wykonywanie przez nich ćwiczeń i zadań ruchowych na miarę możliwości. Udział w takiej formie aktywności jest dla nich okazją wykazania się odwagą, odczuwaniem radości, dzielenia się emocjami z innymi zawodnikami oraz opiekunami.

Zadanie publiczne jest realizowane przy wsparciu finansowym Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: