Wkrótce uruchomienie ogródków na Placu Piłsudskiego. Prezydent przekazał szczegóły

Prezydent Miasta Kutno informuje, iż w roku 2021 Miasto zamierza stworzyć możliwość uruchomienia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 sezonowych ogródków gastronomicznych, pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zabezpieczą bezpieczeństwo obsłudze i klientom.

W pierwszej kolejności miejsca do dzierżawy na Placu będą przydzielone przedsiębiorcom prowadzącym stałą działalność w zakresie gastronomii w lokalach użytkowych, znajdujących się na nieruchomościach przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

- R E K L A M A -

Miejsca zostały oznaczone na załączniku mapowym numerami od 1 do 5.

Osoby spełniające ww. kryterium mogą składać wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami oraz kserokopią zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej) o dzierżawę tylko jednego z wyznaczonych miejsc – usytuowanego najbliżej lokalu, w którym prowadzona jest przez nie działalność, w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku, do godz. 1200.

Wnioski o dzierżawę są dostępne na stronie internetowej www.um.kutno.pl/przetargi i zamówienia publiczne/gospodarowanie nieruchomościami oraz www.umkutno.bip.e-zeto.eu w zakładce Komunikaty, Ogłoszenia i Obwieszczenia/gospodarka nieruchomościami.

- R E K L A M A -

Ogródek winien spełniać wymogi określone w Zarządzeniu Nr 61/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 28.03.2019 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w obszarze historycznego centrum Miasta Kutno.

Czynsz dzierżawny za 1 m2 terenu wynosi 2 zł w skali miesiąca plus podatek VAT 23%.

- R E K L A M A -

O dzierżawę nie mogą się ubiegać osoby posiadające nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec Miasta.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, pokój 210A telefon 24 – 253-12-49.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: