Władze powiatu podpisały umowę z Gminną Spółką Wodną „Kutnowianka” (ZDJĘCIA)

Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski; Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego; Marek Kubasiński, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz Magdalena Marciniak, Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska podpisali umowę z Gminną Spółką Wodną „Kutnowianka” reprezentowaną przez Teresę Lewańską, Przewodniczącą Zarządu GSW oraz Tomasza Starbałę, Zastępcę Przewodniczącej Zarządu GSW.

– Niezmiernie miło mi poinformować, że udało nam się uruchomić pilotażową dotację celową dla Spółki Wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych. Ostatnimi czasy jesteśmy coraz częściej świadkami niekorzystnych warunków pogodowych w tym ulewnych deszczów. Mam nadzieję, że nasze wsparcie wpłynie korzystnie na prędkość likwidacji awarii melioracyjnych na terenie powiatu. – mówi Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski.

W ramach podpisania umowy z GSW „Kutnowianka” usunięte zostaną awarie drenowania na sieci melioracyjnej oraz wybudowany zostanie przepust rurowy na rowie melioracyjnym. Całkowita wartość zadania to 18 707, 50 złoty.

– Zachęcam burmistrzów, wójtów i radnych z Powiatu Kutnowskiego do zabezpieczania środków w budżecie dla Spółek Wodnych ze swojego terenu, by móc korzystać z dotacji celowej. Spółki Wodne są bardzo istotne bowiem ich zadaniem jest utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących w szczególności do melioracji wodnych, ochrony przed powodzią, odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych. To bardzo ważne – mówi Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

– Planujemy zorganizować w styczniu spotkanie dla zarządów Spółek Wodnych z Powiatu Kutnowskiego i zamierzamy zaprosić wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Kutnowskiego, przedstawicieli z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz Wód Polskich. Tematem spotkania będzie pozyskiwanie dotacji i korzystanie z nich. Zapraszam serdecznie – mówi Marek Kubasiński, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Spółki wodne, działające i realizujące zadania na terenie Powiatu Kutnowskiego, mogły w bieżącym roku skorzystać z pomocy finansowej w formie dotacji celowej, udzielonej z budżetu Powiatu. Dotację można było otrzymać na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Powiatu Kutnowskiego.

– W imieniu własnym oraz całej Spółki Wodnej dziękuję władzom Powiatowym, a w szczególności Panu Staroście, że pod koniec roku, który był bardzo trudny dla władz, że udało się zagospodarować i znaleźć pieniądze dla Spółki Wodnej. Wykorzystamy te dotację maksymalnie, bowiem mamy bardzo dużo zgłoszonych awarii i usług do wykonania. Każda złotówka jest dla nas na wagę złota – mówiła Teresa Lewańska, Przewodnicząca Zarządu GSW „Kutnowianka”.

– Dotację celową wykorzystamy z czystym sumieniem na rzecz rolników, którzy mają awarie do usunięcia i będziemy starać się współpracować jeszcze więcej w przyszłości – dodał Tomasz Starbała, Zastępca Przewodniczącej Zarządu GSW „Kutnowianka”.Nie przegap: