reklama
reklama
reklama
reklama

Władze powiatu spotkały się z przedstawicielami spółek wodnych

W Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyło się, jak co roku, kolejne spotkanie z przedstawicielami spółek wodnych z terenu Powiatu Kutnowskiego w celach informacyjnych dot. przedstawienia możliwości pozyskania środków finansowych na działalność statutową spółek wodnych w 2024 roku.

- R E K L A M A -

W spotkaniu udział wzięli: Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Marek Kubasiński Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz Magdalena Marciniak Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, a także przedstawiciele spółek wodnych z terenu Powiatu Kutnowskiego.

– Rozpoczął się nabór na udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym. Termin naboru trwa do końca marca. W tym roku udało nam się ponownie, o 100% zwiększyć kwotę dofinansowań. W tym trybie, jeśli narastająco z roku na rok te wzrosty będą o 100%, to w przyszłym roku będziemy mieli 80 tysięcy, a za 2 lata już 160 tysięcy złotych. Naszym celem finalnym jest dojście do 200 tysięcy na rok. Korzystając z okazji, że wszyscy tutaj jesteśmy, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom spółek wodnych. Wasza praca społeczna jest naprawdę doceniana przez Powiat. Myślę, że przez ostatni okres czasu ta współpraca w jakiś sposób zacieśniła się, czego też wynikiem jest ten nabór, który jest jedynym takim naborem w Województwie Łódzkim. Myślę, że ta inicjatywa jest słuszna i każdy na tę chwilę, czy to z radnych, czy z różnych grup, które mają wpływ na to, jak wygląda budżet Powiatu Kutnowskiego, nie negują tych środków. Jest to więc dobra prognoza na przyszłość i na przyszłe wspieranie przez Powiat Kutnowski spółek wodnych. – mówił Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski.

- R E K L A M A -

– Od 2 lat podejmujemy taką inicjatywę, żeby środki z budżetu Powiatu były przekazywane częściowo na rzecz spółek wodnych. To między innymi była nasza inicjatywa w Komisji Rolnictwa, Pana Tomasza Walczewskiego i moja, która została przez Komisję Rolnictwa zaakceptowana i później poszło to na Radę. Rada również nie miała żadnych uwag do tego, bo rozumiemy wasze problemy, rozumiemy problemy spółki wodnej, a głównie rolników i mieszkańców Powiatu Kutnowskiego. W ostatnim czasie jesteśmy zalewani, w pewnych okresach pola są jednym jeziorem i te urządzenia melioracyjne muszą funkcjonować. Na terenie Gminnej Spółki Wodnej „Kutnowianka” był taki przypadek, że rolnik przez dwa lata nie mógł zebrać kukurydzy zasianej. Była taka historia, że poprzednia spółka wodna, w mojej ocenie źle funkcjonująca, doprowadziła do takiej sytuacji, że było 400 awarii zgłoszonych do wykonania. Z tym sobie poradziliśmy przez 2,5 roku, te awarie zostały praktycznie usunięte. Cieszę się bardzo, że w ogóle Rada Powiatu zaakceptowała to, że możemy wspierać spółki wodne, bo tak jak Pan Starosta powiedział, jesteśmy chyba jedynym powiatem, który rozumie problemy rolników. I zaczęliśmy od drobnych kwot, będziemy to zwiększali, będziemy się starali Wam pomagać, bo rzeczywiście jest ogromny problem. Rowy są w tragicznym stanie w wielu miejscach, urządzenia melioracyjne, szczególnie odpływowe przy zbieraczach, te odpływy są poniszczone, potrzeba ogromnych środków. Składki rolników nie zaspokoją potrzeb spółki wodnej, bo my również rozumiemy to, że rolnicy są w bardzo trudnej sytuacji i podnoszenie składek członkowskich na chwilę obecną byłoby krzywdzące. – mówił Marek Kubasiński Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

– Ja na spotkaniu w 2022 roku oraz w roku ubiegłym, jak i również teraz, apeluję do Państwa żeby złożyć wnioski do Komisji Rolnictwa w swojej Gminie i pozyskać dotację celową. Jeżeli Komisja Rolnictwa by przyjęła ten wniosek, pójdzie procedurą dalej, pójdzie do Rady Gminy. Na sesji Radni z terenów wiejskich podejmą decyzję o przyznaniu dotacji celowej, znając Państwa potrzeby i zaangażowanie w społeczną pracę. Przyznanie dotacji przez Radę Powiatu Kutnowskiego do kwoty 10 tysięcy złotych nie jest zbyt duże, ale pozwoli zaspokoić niewielki procent bieżących potrzeb. – mówił Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

- R E K L A M A -

– Otrzymaliście Państwo uchwałę Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania ws. udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Kwota dotacji z budżetu Powiatu Kutnowskiego wynosi do 50% wartości wnioskowanego zadania. Wniosek o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik do ww. uchwały. Kosztorys inwestorski jako załącznik do wniosku jest sporządzany przez spółkę. Nie ma wymogu sporządzania kosztorysu przez zewnętrzny podmiot wyspecjalizowany w tworzeniu takich dokumentów. – mówiła Magdalena Marciniak Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

– W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Powiatu 10 tysięcy złotych dofinansowania. Całość zadania była na kwotę 20 tysięcy, następne 50% to były środki własne. Przeznaczyliśmy je na usuwanie awarii melioracji wodnych. Udało się wykonać je w skupisku, jedna obok drugiej i dzięki temu rolnicy są bardzo zadowoleni. Te dotację są bardzo potrzebne żebyśmy mogli sprawnie funkcjonować i bardzo za nie dziękujemy – Czesław Bończak Przewodniczący Spółki Wodnej w Bedlnie.

– W roku 2023 od Powiatu Kutnowskiego otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 10 tysięcy złotych, które były przeznaczone na rów melioracyjny, konserwację szczegółową rowu melioracyjnego. Drugą taką kwotę dołożyliśmy z własnych składek z naszego budżetu spółki wodnej. Dziękuję też serdecznie, że mogę dzisiaj wziąć udział w spotkaniu zorganizowanym przez Pana Starostę. Uważam, że dotacje z Powiatu Kutnowskiego są bardzo potrzebne. Dziękujemy Panu Staroście i całemu Zarządowi Powiatu Kutnowskiego w Kutnie za takie podejście do nas, do Spółek Wodnych – mówiła Teresa Lewańska Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej „Kutnowianka”.

(Powiat Kutnowski)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: