reklama

Wojewoda Łódzki uchylił uchwały Rady Miasta Kutno. Mocne słowa radnego Kołodziejskiego

Wojewoda Łódzki uchylił dwie uchwały Rady Miasta Kutno dotyczące m.in. utrzymania czystości i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. O sprawie informuje radny Janusz Kołodziejski.

- R E K L A M A -

Wojewoda Łódzki Tomasz Bocheński uchylił uchwały Rady Miasta Kutno nr XXIII/217/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kutno oraz XXIII/218/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak mówi Janusz Kołodziejski, miejski radny, który poinformował nas o sprawie, głównym powodem stwierdzenia nieważności było naruszenie jednej z podstawowych konstytucyjnych zasad państwa prawnego wywodzonej z art. 2 Konstytucji RP, zasady niedziałania prawa wstecz.

- R E K L A M A -

Jest to delikatnie mówiąc niedopatrzenie urzędników oraz Prezydenta, który przedłożył powyższe uchwały, a mówiąc dosadniej kolejny przykład niechlujstwa legislacyjnego i kompromitacja, także Przewodniczącego i niestety też Rady Miasta Kutno która niestety podjęła uchwałę i nie miała możliwości przedyskutowania jej na komisjach, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdzie taki błąd mógłby być wychwycony. Przekazuję tą wiadomość dobrej wierze, aby mieszkańcy mogli się dowiedzieć więcej o pracy Rady Miasta, także tej negatywnej i wywarcia presji do poprawy pracy odpowiedzialnych za przygotowanie uchwał urzędników. Jest to kolejny taki przypadek – komentuje radny Janusz Kołodziejski.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: