PanoramaKutna.plPolitykaWojewoda Łódzki uchylił uchwały Rady Miasta Kutno. Mocne słowa radnego Kołodziejskiego

Wojewoda Łódzki uchylił uchwały Rady Miasta Kutno. Mocne słowa radnego Kołodziejskiego

Wojewoda Łódzki uchylił dwie uchwały Rady Miasta Kutno dotyczące m.in. utrzymania czystości i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. O sprawie informuje radny Janusz Kołodziejski.

-

Wojewoda Łódzki Tomasz Bocheński uchylił uchwały Rady Miasta Kutno nr XXIII/217/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kutno oraz XXIII/218/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak mówi Janusz Kołodziejski, miejski radny, który poinformował nas o sprawie, głównym powodem stwierdzenia nieważności było naruszenie jednej z podstawowych konstytucyjnych zasad państwa prawnego wywodzonej z art. 2 Konstytucji RP, zasady niedziałania prawa wstecz.

-

Jest to delikatnie mówiąc niedopatrzenie urzędników oraz Prezydenta, który przedłożył powyższe uchwały, a mówiąc dosadniej kolejny przykład niechlujstwa legislacyjnego i kompromitacja, także Przewodniczącego i niestety też Rady Miasta Kutno która niestety podjęła uchwałę i nie miała możliwości przedyskutowania jej na komisjach, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdzie taki błąd mógłby być wychwycony. Przekazuję tą wiadomość dobrej wierze, aby mieszkańcy mogli się dowiedzieć więcej o pracy Rady Miasta, także tej negatywnej i wywarcia presji do poprawy pracy odpowiedzialnych za przygotowanie uchwał urzędników. Jest to kolejny taki przypadek – komentuje radny Janusz Kołodziejski.

-

Nie przegap: