Wojewódzki Urząd Pracy – dodaj do ulubionych

Aktywność zawodowa stwarza człowiekowi warunki do osiągnięcia odpowiedniego poziomu życia, a jednocześnie zapobiega wykluczeniu ekonomicznemu i społecznemu. Jednak co zrobić, żeby była jeszcze lepsza? Polubić profil Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na Facebooku albo śledzić stronę www.funduszeUE.wup.lodz.pl

- R E K L A M A -

CO, JAK, DLACZEGO?

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi to instytucja prowadząca szeroką działalność w zakresie rynku pracy. To tutaj możesz dowiedzieć się jak wygląda sytuacja w branżach województwa łódzkiego. Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy corocznie przygotowuje raporty oraz Barometr Zawodów, które wskazują kierunek w jakim można najlepiej się rozwijać. A jeśli nie wiesz czy nadajesz się do wymarzonej pracy to zawsze możesz skorzystać z pomocy doradców zawodowych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Dostępni są w aż 4 lokalizacjach: – Łódź (ul. Wólczańska 49), – Piotrków Trybunalski (ul. J. Dąbrowskiego 13), – Sieradz (ul. 3 Maja 7), – Skierniewice (ul. Senatorska 10). Kiedy stwierdzisz, że łódzki rynek pracy to za mało i chcesz wypłynąć na europejskie wody, to masz możliwość skorzystania z pomocy doradców EURES, którzy wesprą Cię w poszukiwaniu pracy. Ponadto, jeśli wróciłeś z pracy zagranicą, referat decyzji pomoże Ci w kwestii zasiłków.

Jak zapewne wiesz, w regionie jest wiele dostępnych możliwości finansowania oraz wiele instytucji działa na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy. Aby skoordynować działania ich wszystkich i wyznaczyć kierunki na dany rok powstaje Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w województwie łódzkim. Warto się z nim zapoznać.

- R E K L A M A -

Instytucje szkoleniowe i agencje zatrudnienia również powinny pamiętać o WUP w Łodzi, gdzie prowadzone są rejestry, a uzyskanie wpisu otwiera wiele nowych możliwości realizacji działań.

Jednak w ostatnich latach najwięcej uwagi przyciągają wdrażane przez WUP w Łodzi działania w ramach Funduszy Europejskich. Po wielu sukcesach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przyszła pora na rozpoczęcie nowej perspektywy.

- R E K L A M A -

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO I SZCZĘŚLIWA 7 DLA WUP.

W nowej perspektywie finansowej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy przypadło wdrażanie Priorytetu 7 – Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem. Tu należy podkreślić hasło integracja i szeroko rozumiane włączenie społeczne, które będą głównymi tematami projektów realizowanych w ww. priorytecie. Co to znaczy? Działaniami na rzecz osób bezrobotnych i ich aktywizacją, czyli częścią „zatrudnienie”, zajmą się przede wszystkim powiatowe urzędy pracy. To tu będzie można zgłosić się, aby otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staż czy szkolenie zawodowe.

Natomiast wszystkie fundacje, stowarzyszenia, instytucje pomocy społecznej, podmioty lecznicze ale także pracodawców, a zwłaszcza przedsiębiorstwa społeczne zachęcamy do zgłaszania się na nabory w części „integracja”. Poza działaniami znanymi z RPO WŁ jak Centra Usług Środowiskowych, wsparcie pieczy zastępczej, Zakłady Aktywności Zawodowej czy wsparcie ekonomii społecznej pojawią się nowe obszary. Jednym z pierwszych będzie wsparcie obywateli państw trzecich – czyli osób spoza Unii Europejskiej – którzy przebywają w naszym województwie. To ogromny potencjał, który przy odpowiednim wsparciu, może wpłynąć na poprawę sytuacji regionu. Jednak należy tu zadziałać dwutorowo i dodatkowo również wesprzeć mieszkańców województwa, aby przybliżyć im korzyści z tej integracji.

Jednak najbliższy nabór wniosków będzie dotyczył wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym oprócz standardowej aktywizacji zawodowej potrzeba wiele więcej. Dlaczego? Gdyż dotyczy on osób, które są z różnych powodów wykluczone przez społeczeństwo (np.: niepełnosprawność, bezdomność). Przede wszystkim osoby takie powinny na nowo stać się częścią społeczności, zadbać o swoje zdrowie, zdobyć nowe kwalifikacje, stać się uczestnikami kultury, a dopiero później aktywnymi pracownikami. Wykluczeni społecznie stanowią ogromny niewykorzystany kapitał możliwości, który pora wyciągnąć z czterech ścian.

TO JESZCZE NIE WSZYSTKO.

W najbliższym czasie będą ogłaszane kolejne nabory w kolejnych tematach, organizowane spotkania informacyjne czy szkolenia, zatem jeśli udało nam się Cię zaciekawić, odwiedź stronę www.funduszeUE.wup.lodz.pl i obserwuj profil facebook.pl/WUPLodz

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: