Wójt Gminy Krzyżanów uhonorowany „Odznaką Świętego Floriana”

Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski został uhonorowany Odznaką Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej. Odznaczenie nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- R E K L A M A -

24 maja 2024 roku, przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych z powiatu kutnowskiego, przedstawiciele OSP oraz mieszkańcy powiatu kutnowskiego. Podczas uroczystości zostały wręczone awanse i nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia i podziękowania za zaangażowanie w służbie. Jednym z uhonorowanych był Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Tomaszowi Jakubowskiemu Odznakę Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej. Wyróżnienie w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” przyznaje się osobom wyróżniającym się w podejmowaniu działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Od­znaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” jest polskim odzna­czeniem cywilnym, nadawanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych za czyny podejmowane w ramach służby, jak i poza nią. Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” przyznawana jest nie tylko za działania ratownicze, ale także za służbę w zarządzie OSP czy za inne działania statutowe na rzecz OSP.

- R E K L A M A -

Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski jest jednocześnie Prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Krzyżanowie. Podczas osiemnastoletniego pełnienia obowiązków Wójta Gminy zawsze wspierał Ochotnicze Straże Pożarne poprzez ich doposażenie oraz mobilizowanie do lepszego rozwoju. Wśród wielu wydatków poniesionych na straże można wymienić między innymi, zakup w 2014 roku, nowego samochodu strażackiego marki MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie, a w 2022 roku nowego średniego wozu bojowego marki Mercedes-Benz Atego GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach. W 2019 roku wykonano termomodernizację strażnic w Kterach i Wałach. W 2020 roku wyremontowano budynki OSP w Siemienicach i Młogoszynie. Wybudowano nowe garaże dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie. Jednostki OSP na bieżąco wyposażane są w nowy sprzęt ratowniczo gaśniczy, mundury bojowe oraz galowe. Zakupy dokonywane są ze środków własnych jak i z dotacji pozyskiwanych przez Wójta Gminy Krzyżanów.

(Gmina Krzyżanów)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: