reklama
reklama

Wójt Jasińska bez absolutorium i wotum zaufania. „Decyzja radnych jest dla mnie niezrozumiała”

Wójt gminy Kutno Justyna Jasińska decyzją gminnych radnych nie otrzymała wotum zaufania i absolutorium. Podczas obrad nie brakowało emocji i zarzutów pod adresem włodarz gminy. Wójt z kolei nie rozumie decyzji radnych, ponieważ jak podkreśla, budżet za zeszły rok prezentuje się „w jak najlepszych wynikach”.

- R E K L A M A -

W środę odbyła się sesja Rady Gminy Kutno, podczas której radni większością głosów nie udzielili wójt Justynie Jasińskiej absolutorium i wotum zaufania. Pełen zapis posiedzenia można obejrzeć poniżej:

O komentarz do decyzji, jaką podjęli gminni rajcy, zapytaliśmy wójt gminy Kutno Justynę Jasińską.

- R E K L A M A -

– Trudno mi dyskutować o decyzjach rady gminy, które są dla mnie niezrozumiałe, ponieważ budżetowo rok 2021 przedstawia się w jak najlepszych wynikach. Nadwyżka budżetowa to ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych. Natomiast jest zdecydowane mniejsze zadłużenie gminy, które w skali budżetu wynoszącego 54 miliony klasyfikuje się na pozycji 5,7%. A warto, żeby mieszkańcy wiedzieli, że na początku tej kadencji zadłużenie było na poziomie 13,14 procent. Do tego, od początku naszej wspólnej działalności rady i wójta budżet wzrósł o 20 milionów. To są fakty – komentuje wójt gminy Kutno Justyna Jasińska.

Wójt Jasińska podkreśla, że w ostatnim czasie udało się zrealizować szereg inwestycji. Wśród nich wymienia między innymi remonty trzech dróg, termomodernizację dwóch szkół, oddanie do użytku klubu dziecięcego i parkingu przy szkole w Gołębiewku czy długo wyczekiwany remont świetlicy w Nowej Wsi. Realizowane były także liczne projekty w ramach „Czystego Powietrza”, gmina otrzymała też wiele milionów rządowych dofinansowań.

- R E K L A M A -

– Nic z tych zarzutów wnioskowanych przez komisję rewizyjną, które zostały zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie potwierdziło się. Przeciwnie, RIO wypowiedziało się, dając opinie z zastrzeżeniami, z istotnymi zastrzeżeniami do tego wniosku. To jest bardzo ważne, że rada posłużyła się takimi wnioskami, które nie znalazły argumentacji i potwierdzenia w naszej pracy, w sprawozdaniach. Myślę, że radni nieadekwatnie i personalnie wobec mnie, przełożyli wagę jednej małej sprawy na skalę całej pracy, całego roku i całego wykonania budżetu, jaki został zrealizowany i zakończył się sukcesem dla gminy – komentuje wójt Justyna Jasińska.

Podczas żywej dyskusji podczas środowej sesji Rady Gminy Kutno, radni wśród głównych zarzutów wobec wójt Jasińskiej podnosili sprawy związane z procesami dotyczącymi byłych pracowników UG oraz kwestie związane z kwotami przeznaczonymi na zewnętrzną kancelarię prawną. Najbardziej krytyczna wobec działań wójt była radna Edyta Lewandowska.

– Tak, te zarzuty były obszernie podejmowane w dyskusji, ale nie są przedmiotem oceny budżetu, co podkreślił skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jestem zobowiązana stawić czoła sprawie, która została wywołana przez drugą stronę, tak jak jestem zobowiązana jako urzędnik państwowy zareagować na naruszenia na nieprawidłowości, które również miały miejsce. Trudno przechodzić obojętnie i nie widzieć skali, z jaką pewne zdarzenia miały miejsce. I to jest ta trudność, z którą przyszło mi się zmierzyć, a która oczywiście ma swój skutek w kosztach. Dlatego było niezbędne zatrudnienie kancelarii zewnętrznej. Tak jak powiedziałam na sesji, nie wszystkie kompetencje do reprezentowania gminy posiadali radcy prawni. Niektóre sprawy przekraczały właśnie tutaj umocowania radców prawnych, więc korzystanie z tej zewnętrznej obsługi prawnej było jak najbardziej celowe – tłumaczy wójt Jasińska.

Jak dodaje Jasińska, „ma nadzieję, że radni zrozumieją, że ponoszą odpowiedzialność za podejmowane uchwały i sprawy, których oczekują realizacji”.

– My musimy pozyskiwać środki i skutecznie wykonywać nasze zadania. Liczę na zrozumienie, na dobrą współpracę z radnymi. Jestem w pełnej gotowości. I zawsze tak mówię. Zawsze zapraszam do rozmów, służę informacją, jeśli jest taka potrzeba. Po to mamy posiedzenia komisji, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. Może więcej rozmów, może więcej zaangażowania. Ja też zapraszam wszystkich radnych do częstego uczestniczenia nie tylko na sesjach, ale również w całym życiu gminnym. I takim gospodarczym, i społecznym, i kulturalnym, bo tego mieszkańcy też oczekują – puentuje wójt Jasińska.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: