reklama

Wójt Justyna Jasińska o inwestycyjnej „perle” regionu, czyli rewitalizacji w Leszczynku (ZDJĘCIA)

Już wkrótce odrestaurowany zespół dworsko – parkowy w Leszczynku, zostanie oddany do użytku mieszkańcom gminy i regionu. Znajdą tam swoje siedziby Centrum Kultury Gminy Kutno oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Z pietyzmem odnowiony, położony w pięknym otoczeniu parkowym, wzbogacony o tereny rekreacyjne dla dzieci, młodzieży, ale także dorosłych mieszkańców będzie pełnił rolę kulturalnego serca gminy Kutno!

- R E K L A M A -

Od 2018 roku teren zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku poddany jest rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wartość ogólna projektu wynosi 10 937 983,68 zł, z czego pozyskane dofinansowanie to kwota 6 200 944,84 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 922 250,69 zł, a z budżetu państwa 278 694,15 zł.

Jestem przekonana, że przepiękna sceneria parku oraz odrestaurowane obiekty pozwolą realizować potrzeby twórcze, rozwijać pasje artystyczne i talenty, a także organizować wiele imprez plenerowych, festynów, wystaw czy wernisaży. Obiekt ten i prowadzona w nim wielokierunkowa działalność wpływać będzie na rozwój społeczny, intelektualny i gospodarczy Gminy Kutno, ale również naszego regionu – mówi Justyna Jasińska, wójt gminy Kutno.

- R E K L A M A -

Realizacja projektu „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” obliguje gminę również do realizacji wielokierunkowego wachlarza wydarzeń i produktów turystycznych.

W planach jest m.in. Festiwal Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna”, Majówka gitarowa, plenerowe kino letnie czy koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, konkursy tańca oraz konkurs poetycki im. Józefa Bohdana Zaleskiego, polskiego poety, nawiązując do bogatej historii dworu w Leszczynku.

- R E K L A M A -

Wyrażam nadzieję, że będziecie Państwo przez cały rok aktywnie korzystać z oferty artystyczno – kulturalnej naszych instytucji i razem z nami budować potencjał tego miejsca, które służyć będzie aktywizacji dzieci, seniorów oraz licznych organizacji społecznych. Gmina Kutno to #centrum możliwości, do zobaczenia w Leszczynku – zaprasza wójt Jasińska •

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: