reklama
reklama
reklama
reklama

Wójt Tomasz Jakubowski: Gmina Krzyżanów w ostatnich latach odniosła wiele sukcesów

Jakie ostatnie lata były dla Gminy Krzyżanów? Jakie i ile inwestycji udało się zrealizować? Zapraszamy do lektury wywiadu z Tomaszem Jakubowskim, Wójtem Gminy Krzyżanów.

- R E K L A M A -

Dobiega końca kolejna kadencja samorządowa, jest Pan Wójtem Gminy Krzyżanów od 2006 roku. Co można powiedzieć o ostatnich latach?

Z Gminą Krzyżanów związany jestem od urodzenia. Stąd pochodzę, tu mieszkam i tutaj pracuję. Z tym miejscem wiążę przyszłość swoją oraz przyszłość swojej rodziny. Znam problemy mieszkańców i aktywnie uczestniczę w ich rozwiązywaniu.

- R E K L A M A -

W ciągu ostatnich lat na inwestycje udało nam się pozyskać blisko 35 mln złotych z Unii Europejskiej i innych instytucji. Mogę śmiało stwierdzić, że w ostatnich latach nasza gmina odniosła wiele sukcesów, a każdy z mieszkańców naszej małej ojczyzny ma w tym swój udział.

Jakimi osiągnięciami może pochwalić się gmina Krzyżanów?

- R E K L A M A -

W ostatnich latach udało się nam przyciągnąć inwestorów na tereny gminy, co przyczyniło się do rozwoju lokalnej infrastruktury. Można wymienić tu elektrownie wiatrowe, centrum logistyczne Hillwood, Class czy Shell. Płacone podatki od tych inwestycji oraz pozyskane zewnętrzne środki finansowe pozwoliły na odbudowanie niemalże wszystkich dróg na terenie gminy, w tym również dróg powiatowych.

Co jeszcze udało się zrobić przez ten czas?

Przeprowadziliśmy remonty i budowę mostów na rzece Bzurze, chodników, parkingów, szkół, ośrodka zdrowia i budynków komunalnych. Zwiększyliśmy także dostęp do kultury i rekreacji, budując nowe obiekty sportowe i kulturalne.

Zmodernizowano kompleksowo oświetlenie uliczne, wybudowano wielofunkcyjny obiekt sportowy w Krzyżanowie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminne Przedszkole z klubem dziecięcym, stacje uzdatniania wody w Krzyżanowie oraz w Kterach.

Przeprowadziliśmy szereg inwestycji związanych z ochroną środowiska – wybudowaliśmy 556 przydomowych oczyszczalni ścieków, 80 instalacji fotowoltaicznych, a także oczyszczalnię komunalną w Kterach i w Łękach Kościelnych. Udało nam się także poprawić infrastrukturę cmentarzy. Wspólnie z księżmi i mieszkańcami wybudowaliśmy alejki chodnikowe na cmentarzach w Łękach Kościelnych i Kaszewach Kościelnych.

Wyremontowane zostały wszystkie świetlice i strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiliśmy też dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze Man i Mercedes, które zwiększyły bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Ponadto zakupiliśmy ciągniki oraz sprzęt komunalny, które pozwalają nam utrzymać widoczny gołym okiem porządek na terenie całej gminy.

W zeszłym roku rozwój gminy Krzyżanów został dostrzeżony na arenie ogólnopolskiej. Zostaliście wyróżnieni w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej”.

Tak, nasze wszystkie starania, zrealizowane inwestycje i pozyskane środki finansowe, dostrzegła jesienią 2023 roku redakcja „Rzeczpospolita”, która przeprowadziła ranking uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Ranking ten ma na celu wyłonienie najlepiej zarządzanych miast i gmin. Gmina Krzyżanów uplasowała się na 9 miejscu spośród 1513 gmin wiejskich w Polsce. To wspólny sukces wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Jakie są Pana plany na przyszłość?

Pomimo wielu osiągnięć, nadal mamy wiele do zrobienia. Chcemy kontynuować rozwój naszej gminy, dbając o potrzeby mieszkańców i równowagę między rozwojem a ochroną środowiska. Chcemy kontynuować rozpoczęte inwestycje, dążąc do dalszego rozwoju gminy i poprawy jakości życia mieszkańców. Naszym celem jest także utrzymanie wysokiego poziomu usług publicznych oraz budowanie silnej społeczności lokalnej.

W planach inwestycyjnych na 2024 rok Gmina Krzyżanów ma m.in. rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie (4,85 mln zł), wymianę zasuw oraz wodomierzy na magnetyczne z przebudową odcinka sieci wodociągowej (6 mln zł), modernizację stacji uzdatniania wody (150 000 zł), dalszą modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego (3,07 mln zł), przebudowę drogi w Rybiu (900 000 zł), remont drogi w Łękach Kościelnych (222 000 zł), renowację zabytkowego ołtarza głównego w Kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych (430 000 zł), renowację i modernizację budynku plebanii w Kaszewach Kościelnych (430 000 zł) rewitalizację pomieszczeń Urzędu Gminy w Krzyżanowie (600 000zł), remont świetlicy wiejskiej w Krzyżanówku (150 000 zł) oraz budowę mostu na rzece Bzurze (2,85 mln zł).

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów w działalności na rzecz mieszkańców Gminy Krzyżanów.

Dziękuję również i zapraszam do odwiedzenia naszej pięknej gminy.

materiał promocyjny Gminy Krzyżanów

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: