reklama

Wpłynęła skarga na prezydenta Burzyńskiego. Czego dotyczy?

W najbliższą środę odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Kutno, w programie której poza otwarciem i zakończeniem obrad znajdzie się tylko jeden punkt. Dotyczyć będzie on skargi na prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego.

- R E K L A M A -

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej, skarżąca zarzuca Prezydentowi Miasta Kutno uniemożliwienie jej uczestnictwa w wyborach prezydenckich dnia 10maja 2020r. poprzez zablokowanie wydania jej danych dla potrzeb komisji wyborczej.

Prezydent Miasta Kutno nie mógł wydać za pokwitowaniem odbioru spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22 w Kutnie, w obwodzie, gdzie ujęta została w spisie wyborców skarżąca, gdyż nie została ta komisja powołana inie ukonstytuowała się – czytamy w uzasadnieniu.

- R E K L A M A -

Dalej za BIP: (…) zatem zarzut polegający na blokowaniu wydania danych (…) dla potrzeb komisji wyborczej, co uniemożliwiło jej wzięcie udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10maja 2020r. jest bezzasadny.

Powyższą opinię Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kutno przyjęła w głosowaniu jawnym przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: