Wspólne działania policji i nadleśnictwa. Ostrzegają przed pożarami

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wycieczek do lasów. Często przyczyną pożaru jest działalność człowieka. Zdarza się, że osoby przebywające na terenach zielonych nie zdają sobie sprawy z tego, że nawet mały ogień jest żywiołem i może wymknąć się spod kontroli.

- R E K L A M A -

„Wspólnie z Nadleśnictwem dbamy o bezpieczeństwo w lasach i terenach zielonych w naszym rejonie. Jak poinformował nas Leśniczy Leśnictwa Raciborów Andrzej Franek 90% przypadków zaprószenia ognia w lesie jest spowodowane przez ludzi” – mówi mł. asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności na terenach zielonych, aby nie doprowadzić do powstania pożaru:

- R E K L A M A -
  • nie rzucajmy niedopałków papierosów, szklanych butelek, materiałów łatwopalnych,
  • ogniska rozpalajmy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych; dzieci powinny być pod opieką osób dorosłych,
  • nie wypalajmy traw – to częsta przyczyna pożarów lasów,
  • przestrzegajmy ogłaszanych zakazów wstępu do lasów

Straty spowodowane pożarami ponosi przede wszystkim przyroda, ale są to również ogromne straty dla społeczeństwa.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 82 ustawy Kodeks wykroczeń za rozpalanie ognisk w miejscach niewyznaczonych do tego celu można zostać ukaranym mandatem do wysokości 500 złotych. Częstą przyczyną pożarów jest także wypalanie traw- które jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. (art. 82 Kodeksu wykroczeń, art. 124 i 131 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody).

(KPP Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: