reklama
reklama

Wydział Komunikacji podsumowuje ubiegły rok

Wysoka ilość podjętych decyzji administracyjnych, obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, mobilna rejestracja pojazdów. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kutnie sporządził bilans ubiegłorocznych zdarzeń.

– Zachęcaliśmy mieszkańców powiatu kutnowskiego do załatwiania spraw związanych między innymi z rejestracją pojazdów zarówno przez E-PUP (profil zaufany), drogą mailową, lub bezpośrednio do urny usytuowanej na miejscu w Wydziale Komunikacji – mówi Bartosz Czechowski, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kutnie.

- R E K L A M A -

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem oraz zapobieganiem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz na podstawie wytycznych sanitarnych w/w czynności odbywają się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, wytycznych Ministerstwa Zdrowia, a także przepisów i zarządzeń odnoszących się do funkcjonowania administracji w okresie trwania pandemii.

– Od grudnia 2018 r w celu sprawnej obsługi dla firm z terenu powiatu kutnowskiego zostało utworzone dodatkowe stanowisko w celu załatwienia sprawy bez konieczności oczekiwania w kolejce i blokowania tym samym indywidualnych klientów – mówi Starosta Kutnowski, Daniel Kowalik. – Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kutnie dysponuje również stanowiskiem dla osób niesłyszących, niepełnosprawnych, jaki kobiet w zaawansowanej ciąży – dodaje Starosta.

- R E K L A M A -

W roku 2021 wydano 21.424 decyzji administracyjnych (w tym zarejestrowano 11.386 pojazdów). Zarejestrowano 20 pojazdów zabytkowych. – Cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami 162 kierowcom (prawomocne wyroki sądu) i wydano 193 decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy. Wydano 1410 decyzji o demontażu pojazdu (kasacja), gdzie w stosunku do roku 2020 było to 1130 – podsumowuje Tomasz Walczewski, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: