Wyjazd edukacyjno-integracyjny „Ja -Ty –My” (ZDJĘCIA)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa skarbów” realizuje program „Skarby w rodzinie ” współfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

- R E K L A M A -

Jednym z jego elementów był wyjazd edukacyjno-integracyjny „Ja-Ty-My”. W ramach trzydniowego wyjazdu do Bajkowej Zagrody dzieci i młodzież miała możliwość udziału w warsztatach socjoterapeutycznych umożliwiających poznanie siebie, rozwijanie umiejętności współpracy, zaufania i budowania więzi grupowej, podnoszenie kompetencji społecznych i emocjonalnych. Uczestnicy brali także udział w różnego rodzaju działaniach integracyjnych: warsztatach rozwijających zainteresowania i zdolności, grach i zabawach terenowych, rekreacyjnych i sportowych, ognisku, wyjeździe nad Zalew Zegrzyński, obcować ze zwierzętami oraz naturą.

Program „Skarby w rodzinie” składa się z 4 bloków tematycznych.

- R E K L A M A -

BLOK I „Upowszechnienie idei pieczy zastępczej – działania promujące rodzicielstwo zastępcze”. Jego celem jest podniesienie stanu wiedzy na temat pieczy zastępczej,

Blok II „Edukacja w obrębie tematyki pieczy zastępczej – działania na rzecz rodziny oraz środowiska lokalnego”.

- R E K L A M A -

W ramach tego bloku zaplanowane są działania edukacyjne umożliwiające zwiększanie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

BLOK III „Dziecko przede wszystkim – działania na rzecz dzieci i młodzieży”.

W trakcie realizacji tego działania zaplanowano szereg spotkań aktywizujących młodych ludzi umożliwiając im udział w aktywnych formach spędzania wolnego czasu. Będą to również działania terapeutyczne, które pozwolą na poprawę komunikacji rówieśniczej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nazywania swoich emocji i uczuć.

BLOK IV „Dorośli i dzieci wspólnie – działania integracyjne”.

Celem zaplanowanych w tym bloku działań będzie integracja rodzinna, która pozwoli na promowanie pozytywnych wartości oraz aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci i ich opiekunów.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: