Wyrok zaoczny z sądu. Jak się skutecznie odwołać?

Słyszeliście Państwo o wyrokach zaocznych wydawanych przez sądy cywilne? Takie wyroki są zgodne z prawem, ale można się od nich skutecznie odwoływać. Niestety, ale większość pozywanych do sądu Polaków nie chce albo nie umie się umiejętnie bronić. To zdecydowanie cieszy firmy windykacyjne, pożyczkowe i banki. Najlepsi eksperci z Kancelarii EUROLEGE informują, że w sądzie należy walczyć o realizację swoich praw. Jak to robić? O tym poniżej.

- R E K L A M A -

Czym jest wyrok zaoczny?

Sąd powszechny cywilny może wydać wobec pozwanego wyrok zaoczny. Kiedy taki wyrok może zostać wydany? Jeśli pozwany otrzymując pozew nie podejmie obrony, jak również wtedy kiedy stawi się na posiedzenie sądu i nie będzie wdawał się w spór sądowy. Prawnicy z Kancelarii EUROLEGE przekazują, że aż ok. 99% wyroków zaocznych jest w całości zasądzających roszczenia. Takie wyroki są dla pozwanych konsumentów bardzo niebezpieczne, bowiem podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu w żuciu pozwanego może niebawem pojawić się komornik. Istnieją jednak możliwości skutecznego zatamowania niekorzystnych zdarzeń.

Jak odwołać się od wyroku zaocznego?

Każdemu pozwanemu, który dostał wyrok zaoczny przysługuje sprzeciw od wyroku zaocznego. Na złożenie takiego środka zaskarżenia pozwany ma zaledwie 2 tygodnie. W takim sprzeciwie należy wskazać co się zaskarża i w jakiej części oraz podać wszystkie dowody twierdzenia oraz zarzuty. Co martwi, wiele osób pozwanych stara się bronić na własną rękę. To powód do radości dla pełnomocników instytucji finansowych. Dzięki błędom mogą liczyć, że sprzeciw wniesiony przez pozwanego zostanie odrzucony. A wtedy na pomoc jest już za późno – informuje Kancelaria EUROLEGE. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy wysokiej klasy specjalistów w oddłużaniu.

- R E K L A M A -

Warto również dodać, że na sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez zwykły sąd lub esąd również mamy dwa tygodnie. Dlatego należy się spieszyć, aby nie doszło do przekroczenia terminu na wniesienie środka odwoławczego!

Opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Sprzeciw od wyroku zaocznego to jedno z pism sądowych, które podlega opłacie sądowej. Wysokość tej opłaty wynosi 1/2 tego, co powód zobowiązany jest zapłacić przy wnoszeniu pozwu. A zatem jeśli wyrok zaoczny dotyczy zasądzenia kwoty np. 20.000 zł, to opłata od sprzeciwu wyniesie już 500 zł.

- R E K L A M A -

Zainteresował Cię ten artykuł? Oto kilka ciekawostek. Kiedy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, to sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w tym trybie jest całkowicie wolny od opłat sądowych. Gdyby jednak wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, to opłata od zarzutów wyniesie już 3/4 opłaty od pozwu. Oznacza to, że ten środek zaskarżenia jest najdroższy i stawia pozwanego w sytuacji gorszej niż jako dostał wyrok zaoczny.

Odwołuj się od orzeczeń sądowych!

A teraz coś zaskakującego i jednocześnie smutnego. Zdecydowana większość osób otrzymujących orzeczenia sądowe nie podejmuje aktywnych działań procesowych. Dlaczego? Zazwyczaj problem leży w tym, że nie wierzą one w sens i powodzenie całego przedsięwzięcia. Dane pokazują, że nawet 90% osób otrzymując pismo z sądu rezygnuje z walki o swoje prawa. A jest czego żałować! Kancelaria EUROLEGE informuje, że ponad 80% spraw o zapłatę długu kończy się dla ich klientów korzystnym rozstrzygnięciem. Czy nie warto więc próbować zmienić swoje życie i żyć bez długów?

Jak się zgłosić do Kancelarii:
EUROLEGE Kancelaria Prawno-Oddłużeniowa
Zadzwoń, tel. 530 333 130
Wyślij zgłoszenie na stronie: www.darmowyprawnik.eu/anuluj-dlug/

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: