reklama
reklama

Za nami uroczyste obchody Dnia Pamięci o Kutnowskich Żydach – ZDJĘCIA

Dziś przy ulicy Mickiewicza w Kutnie, gdzie niegdyś mieścił się getto, odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci o Kutnowskich Żydach.

- R E K L A M A -

Podczas wydarzenia głos zabrały prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Julianna Barbara Herman, wiceprezes TPZK Grażyna Baranowska ― które przybliżyły historię tego miejsca. Swoje przemówienie wygłosił także dr Michał Adamski, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta. W uroczystości udział wzięli ponadto m.in. zastępca prezydenta Kutna Jacek Boczkaja, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kutno Robert Feliniak, posłanka na Sejm RP Paulina Matysiak, a także przedstawiciele kutnowskich szkół i instytucji kulturalnych.

Teren kutnowskiej cukrowni również został przekształcony przez niemieckich okupantów w getto. Umieszczono w nim około 8 tysięcy Żydów pochodzących z Kutna i pobliskich miejscowości.

- R E K L A M A -

― To stąd do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem wywożono mieszkańców Kutna i okolic. Starajmy się odkrywać jak najwięcej historii, aby młodzi ludzie poznawali świat kutnowskich i polskich Żydów. Uczmy młodych pamiętać o tamtych wydarzeniach ― apelowała Grażyna Baranowska z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które jest organizatorem Dnia Pamięci o Kutnowskich Żydach.

― Szanowni Państwo, kolejny raz przychodzi nam wspominać dramat kilku tysięcy mieszkańców Kutna i okolicznych miejscowości, którzy w nieludzkich warunkach przez dwa lata żyli tutaj, w kutnowskiej Konstancji. Tragedii dopełnił bestialski mord popełniony przez hitlerowskich okupantów w mobilnych komorach gazowych. Jako ojciec wspominam zwłaszcza los tysiąca kutnowskich dzieci i młodzieży – mówił dr Michał Adamski, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta.

- R E K L A M A -

Jak podkreślał, ta skromna uroczystość odbyła się w sąsiedztwie wielkiej budowy.

― Wyrażam naszą wspólną nadzieję na to, że już wkrótce miejsce to stanie się pomnikiem pamięci. Za dobrą współpracę i deklarację godnej ekspozycji tablicy pamiątkowej, dziękujemy firmie Cedrob. Dziękuję również społecznikom – strażnikom pamięci narodowej, którzy od lat dbają o godne uczczenie dziedzictwa żydowskiego ziemi kutnowskiej. Mam tu na myśli zwłaszcza Grażynę Baranowską, Bożenę Gajewską, Andrzeja Olewnika, a także organizację pozarządową – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej ― dodawał dr Adamski.

Na zakończenie wydarzenia uczestnicy zapalili symboliczne świece.

Od 2015 roku, w drugiej połowie kwietnia, TPZK organizuje obchody Dnia Pamięci o Kutnowskich Żydach. Mieszkańcy miasta spotykają się w miejscu, które było przedpieklem Zagłady ok. 8 tysięcy Żydów, w tym ok. 7 tys. mieszkańców Kutna.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej realizuje 7. edycji zadania publicznego „Na krawędzi pamięci… rzecz o kutnowskich Żydach”, dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Kutno. Tradycyjnie składać się ono będzie z szeregu działań edukacyjnych skierowanych głównie do młodych mieszkańców Kutna, realizowanych na terenie naszego miasta oraz w Chełmnie nad Nerem, który wiosną 1942 roku był ostatnim etapem życia siedmiotysięcznej społeczności żydowskiej Kutna.

Koordynatorką akcji edukacyjnych jest ich pomysłodawczyni, Bożena Gajewska, wieloletnia prezes TPZK i aktywistka Forum Dialogu − najstarszej polskiej organizacji pozarządowej działającej na rzecz budowania dobrych relacji polsko-żydowskich w oparciu o wspólne dziedzictwo historyczne.

Zobacz zdjęcia z obchodów:


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: