Zanieczyszczona rzeka w powiecie kutnowskim. „Zapach typowy dla ścieków komunalnych” (ZDJĘCIA)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi poinformował o zanieczyszczeniu rzeki Słudwi w gminie Żychlin. WIOŚ w Łodzi rozpoczął kontrolę w oczyszczalni PWiK w Żychlinie.

- R E K L A M A -

W związku z otrzymaniem w dniu 28 czerwca 2023 r. zgłoszenia dotyczącego zanieczyszczenia rzeki Słudwi inspektorzy WIOŚ w Łodzi, Delegatury w Skierniewicach tego samego dnia przeprowadzili oględziny rzeki:

– na moście w Żychlinie przy ul. Narutowicza (przed wylotem miejskiej oczyszczalni ścieków w Żychlinie) gdzie nie stwierdzono zanieczyszczenia rzeki.

- R E K L A M A -

– przy wylocie odprowadzającym ścieki z oczyszczalni PWiK w Żychlinie, gdzie stwierdzono odpływ ścieków o barwie szaro-czarnej, ścieki były mętne. Woda w rzece Słudwia w rejonie wylotu ulegała wypienieniu, roślinność wodna pokryta była warstwą czarnego osadu ściekowego. Woda wydzielała nieprzyjemny zapach, typowy dla ścieków komunalnych. W rzece nie stwierdzono śniętych ryb oraz obecności żywych ryb.

– na wysokości mostu w miejscowości Wola Popowa (500 m za oczyszczalnią w linii prostej) oraz na moście między miejscowością Chochołów i Kruki (5,5 km za oczyszczalnią w linii prostej). Woda w rzece w tych miejscach była mętna i szara. Stwierdzono uciążliwość zapachową, typową dla ścieków komunalnych. Nie stwierdzono wypienienia oraz obecności żywych i śniętych ryb.

- R E K L A M A -

W toku czynności próbobiorca CLB GIOŚ pobrał próby wody z rzeki Słudwi w 3 punktach oraz próbę ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki. Pobrane próby wody między miejscowościami Chochołów i Kruki wykazały bardzo niską zawartość tlenu, na poziomie 1,1 mg/l. Analiza prób jest w toku. WIOŚ w Łodzi rozpoczął kontrolę w oczyszczalni PWiK w Żychlinie.

(WIOŚ w Łodzi)- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: