reklama

Zaniepokojenie radnego i tajemnicze pomysły. O czym mówiono na konferencji KO?

Dziś w Parku Traugutta odbyła się konferencja kutnowskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Głównym tematem była kwestia powiatowego budżetu, lakonicznie poruszono także temat tajemniczych projektów, jakie mają być realizowane w najbliższym czasie.

- R E K L A M A -

Powiatowy radny Artur Gierula przeczytał oświadczenie dotyczące finansów powiatu kutnowskiego i wyraził swoje „zaniepokojenie stanem budżetu powiatu”.

Jako radny powiatowy chciałem wyrazić głębokie zaniepokojenie stanem budżetu powiatu, co jest związane również z wydaną opinią przez RIO, w której można przeczytać, że budżet na 2021 rok jest z istotnymi zastrzeżeniami. Dotyczą one przede wszystkim wzrostu wydatków majątkowych, deficytu operacyjnego, zagrożenia realizacji inwestycji oraz spłaty zadłużenia, osiągnięcia poziomu maksymalnego długu budżetu powiatu w 2020 roku oraz zagrożenia pełnej realizacji założeń. Kwestia budżetu i jego wykonalności w 2021 oraz skutków finansowych na 2022-2023 jest tematem na sesjach rady powiatu. Cały czas uważam, że budżet jest skonstruowany tak, że nie gwarantuje realizacji podstawowych zadań, do których powiat został zobligowany. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w moich głosowaniach, gdzie cały czas ustosunkowuje się negatywnie do propozycji stawianych przez zarząd i rządzącą partię – mówił do dziennikarzy Artur Gierula.

- R E K L A M A -

Jako przedstawiciele partii opozycyjnej, wzywamy zarząd powiatu do merytorycznej pracy, monitorowania na bieżąco stanu finansów powiatu oraz dokonywania bieżącej oceny sytuacji finansowej powiatu, szczególnie w zakresie zaciągana zobowiązań długoterminowych oraz podejmowania decyzji o rozpoczynaniu nowych zadań inwestycyjnych – mówił Gierula.

Podczas konferencji głos zabrali także Martyna Stasiak – asystentka posłanki Agnieszki Hanajczyk oraz Przemysław Tobolczyk z ŁNJC, którzy wspomnieli o swoich tajemniczych projektach, jakie mają być realizowane w najbliższym czasie.

Dotyczyć będą one m.in. praw kobiet i organizacji pozarządowych. Sami zainteresowani, szczegółów jednak póki co nie chcieli zdradzić.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: