Zapomniane kutnowskie Azory. Rzymkowska i Błaszczyk pomogą mieszkańcom?

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kutno Ewa Rzymkowska oraz Senator RP Przemysław Błaszczyk interweniują w sprawie kutnowskich Azorów – osiedla, które dawno zostało zapomniane.

- R E K L A M A -

– Odpowiadając na potrzeby mieszkańców osiedla Azory, zwróciłam się do Senatora Przemysława Błaszczyka o pilną interwencję w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Pan Senator zadeklarował, iż złoży stosowne oświadczenie na najbliższym posiedzeniu Senatu. Ta sprawa musi zostać rozwiązana – komentuje Ewa Rzymkowska.

reklama

W piśmie skierowanym do senatora, E. Rzymkowska podkreśla, że ”w znamienitej części teren ww. osiedla jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu spółki PKP SA (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami). Na omawianym terenie posadowione są domy wielorodzinne. Cześć mieszkań stanowi własność prywatną, cześć z nich natomiast pozostaje w zarządzie jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno”.

- R E K L A M A -
reklama

– Po wielu zmaganiach udało się zawrzeć umowę o odpłatne korzystanie z sieci wodociągowej. Do niedawna mieszkańcy płacili bowiem horrendalne kwoty wynikające z faktur za zużycie wody. Problemem otwartym pozostaje nadal kwestia dalszych przedsięwzięć. W tym celu zasadnym byłoby stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. W związku z powyższym bardzo proszę, aby Pan Senator zwrócił się do osób zarządzających Spółką celu rozważenia podjęcia rozmów z Miastem oraz złożenia stosownego wniosku w przedmiocie planu. Spółka miałaby wówczas możliwość wypowiedzenia się co do kwestii zagospodarowania terenu, Miasto natomiast mogłoby podejmować dalsze kroki, aby zapewnić mieszkańcom Azorów godne warunki życia – uważa radna Rzymkowska.

Jak zapowiada wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kutno, w przypadku odpowiedzi odmownej ze strony Spółki będzie nadal poszukiwać rozwiązań prawnych i w tym względzie liczy na wsparcie senatora Błaszczyka.

- R E K L A M A -

Z kolei senator Przemysław Błaszczyk zapowiedział, że w najbliższym czasie oświadczenie do prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego złoży podczas posiedzenia Senatu. O sprawie będziemy informować.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: