reklama
reklama
reklama
reklama

Zapraszamy do udziału w programie „Aktywny samorząd – Moduł II”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski przystąpił również w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- R E K L A M A -

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Program „Aktywny samorząd” umożliwia aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie wpisują się w „Strategię Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-2020” oraz w „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2014-2020” i „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
na lata 2014-2020”.

- R E K L A M A -

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne.

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

- R E K L A M A -
  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
    w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym
    lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosku Modułu II:

  • od 01 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków  dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Aktualne warunki dofinansowania są dostępne w dokumencie pn. ‎‎„Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego ‎programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku ‎”, które zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

Wnioski oraz warunki dofinansowania są dostępne w PCPR w Kutnie w Dziale Ds. Osób Niepełnosprawnych (pokój nr 6, tel. 24 361-68-14).

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowań

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: