reklama
reklama
reklama
reklama

Zarząd powiatu bez absolutorium! Radni przeciw zaciągnięciu kredytu

Trwa sesja Rady Powiatu w Kutnie. Radni nie udzielili absolutorium zarządowi, trwają również burzliwe dyskusje nad finansami powiatu.

W głosowaniu dot. absolutorium udział wzięło 20 radnych, nieobecny był tylko Wojciech Ziółkowski. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 10 radnych, 8 było przeciw, zaś 2 wstrzymało się od głosu.

- R E K L A M A -

W trakcie dyskusji salę opuścił Konrad Kłopotowski.

Dużo emocji budzi też punkt dotyczący zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 – 2023. Tutaj 9 radnych zagłosowało za, 7 przeciw, 3 radnych wstrzymało się.

- R E K L A M A -

W sprawie długoterminowego kredytu radni zagłosowali: 9 za, 9 przeciw i 1 wstrzymujący. Tym samym radni nie wyrazili zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez powiat.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: