reklama
reklama

(ZDJĘCIA) Joanna Skrzydlewska spotkała się z kutnianami

Joanna Skrzydlewska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, spotkała się mieszkańcami Kutna.

- R E K L A M A -

Każda wizyta w Kutnie jest dla mnie okazją do podziwiania efektywności wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Mam na myśli inwestycje w infrastrukturę, jak i projekty miękkie – w umiejętności – realizowane przez Uczniów oraz organizacje pozarządowe – mówi Joanna Skrzydlewska. – Jest to dla mnie osobiście niezwykle istotne, ponieważ koordynując we władzach województwa programy europejskie i idące za nimi ogromne środki europejskie zawsze podkreślałam, że mają one w pierwszej kolejności być przeznaczane na inwestycje służące ludziom.  

W ocenie prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego współpraca w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim i osobiście z Joanną Skrzydlewską była wzorowa i niezwykle efektywna dla mieszkańców Kutna.

- R E K L A M A -

– Joanna Skrzydlewska odpowiadała w naszym województwie za fundusze unijne i chce jej bardzo podziękować – mówi Zbigniew Burzyński. – Bo to właśnie Miasto Kutno w kadencji 2014-2018 pozyskało bardzo duże środki. Wsparcie dla Kutna było ogromne – i nie byłoby go bez Joanny Skrzydlewskiej.

W ostatnią sobotę mieszkańcy Kutna mieli kolejną okazję do spotkania z Joanną Skrzydlewską. Rozmowy, wymiany poglądów oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami Kutna pozwoliły wyrobić sobie radnej Sejmiku Wojewódzkiego pogląd na temat oceny i znaczenia Unii Europejskiej dla Kutna i jego mieszkańców oraz pozytywnej oceny roli środków europejskich w rozwoju naszego regionu i miasta.

- R E K L A M A -

Kutno potrzebuje środków unijnych – mówi Joanna Skrzydlewska. – Kutno potrzebuje również silnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, żeby być brane pod uwagę przy podziale przyznanych funduszy.

W sobotę Joannie Skrzydlewskiej towarzyszyły radne Sejmiku Województwa Łódzkiego: Ilona Rafalska oraz Katarzyna Sadowska.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: