(ZDJĘCIA) Krośniewice wzbogaciły się o nowoczesny bus dla niepełnosprawnych

Dziś uroczyście oddano do użytku bus do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice.

Bus został zakupiony w ramach „Programu wyrównania różnić między regionami III” w obszarze D – Likwidacja barier transportowych – projektu pn.: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice, na podstawie Umowy nr 2/WRR/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. zawartej z Powiatem Kutnowskim.”

- R E K L A M A -

Całkowity koszt projektu wyniósł: 275 520,00 zł, w tym kwota z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódź w wysokości: 182 000,00 zł oraz kwota ze środków własnych w wysokości: 93 520,00 zł.

Fabrycznie nowy Mercedes-Benz Sprinter będzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Pojazdem będzie można przewozić 19 osób siedzących z kierowcą i 1 osobę stojącą lub 16 osób siedzących z kierowcą i 1 osobę stojącą z 2 osobami na wózku inwalidzkim. – mówi burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman. Pojazd wyposażony jest w najazdy dla wózka inwalidzkiego, pasy oraz kotwiczenia, 3 fotele na złączkach szybkiego demontażu.

- R E K L A M A -

Jak podkreślał podczas przekazania pojazdu Starosta Kutnowski Daniel Kowalik jest to istotna inwestycja w Krośniewicach. Pozwoli ona na jednoczesne przewiezienie wielu osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie pojawi się więcej tego typu przedsięwzięć.

Podczas spotkania Burmistrz Krośniewic była bardzo wdzięczna za pomoc: Staroście Kutnowskiemu Danielowi Kowalikowi i Członkom Zarządu Powiatu Kutnowskiego – Tomaszowi Walczewskiemu oraz Markowi Kubasińskiemu, Władysławowi Skwarkowi – Dyrektorowi Łódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Annie Antczak – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiceministrowi Tomaszowi Rzymkowskiemu (na zdj. przedstawiciel Grzegorz Nodzak), Senatora Przemysława Błaszczyka (na zdj. Aleksandra Dudkiewicz – dyrekor biura Senatora Przemysława Błaszczyka) Posłowi na Sejm Tadeuszowi Woźniakowi (na zdj. Justyna Kieszkowska – asystentka Posła Woźniaka) Sławomirowi Kępistemu – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach.

- R E K L A M A -

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: