Wiadomości KutnoKutno(ZDJĘCIA) Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego spotkała się po raz pierwszy

(ZDJĘCIA) Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego spotkała się po raz pierwszy

Za nami pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Zbigniew Burzyński wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Zbigniewem Wdowiakiem, którzy powitali nowych członków Rady Pożytku oraz wręczyli dokumenty powołujące w skład rady.

- Reklama -

Podczas spotkania wybrano Przewodniczącego Rady, którym został pan Włodzimierz Klimecki (przedstawiciel organizacji pozarządowych), Wiceprzewodniczącego Rady – pana Grzegorza Chojnackiego (przedstawiciela Rady Miasta Kutno) oraz Sekretarza Rady – pana Pawła Szczepanika (przedstawiciela Prezydenta Miasta Kutna).

- Reklama -

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem Rady jest wypracowywanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną.

Kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.

- Reklama -

W dniu 24 stycznia 2019 roku, po przeprowadzonych wyborach, Prezydent Miasta Kutno Zarządzeniem Nr 15/2019 powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie, w następującym składzie:

  1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Jolanta Barańczyk – zgłoszona przez Stowarzyszenie „Złoty Wiek” w Kutnie,

b) Maria Hućko – zgłoszona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe Nr10,

c) Włodzimierz Kazimierz Klimecki – zgłoszony przez Klub Sportowy KUTNO,

d) Barbara Marianna Królikowska – zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie,

e) Dorota Pasińska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek,

f) Elżbieta Żółtowska – zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej;

  1. Przedstawiciele Rady Miasta Kutno

a) Grzegorz Chojnacki – radny Rady Miasta Kutno,

b) Robert Feliniak – radny Rady Miasta Kutno,

c) Arkadiusz Olesiński – radny Rady Miasta Kutno;

  1. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kutno

a) Michał Adamski – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta,

b) Michał Kacprzak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej,

c) Paweł Szczepanik – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki.

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: