(ZDJĘCIA) Piękne jubileusze, są małżeństwem od ponad pół wieku

W ostatnim czasie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bedlnie Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski dokonał uroczystego odznaczenia par małżeńskich, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat.

Szanownych Jubilatów Wójt Gminy Bedlno uhonorował Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które to wśród polskich odznaczeń państwowych zajmują miejsce szczególne, symbolizują bowiem szacunek, jakim Rzeczpospolita darzy trwałą więź małżeńską i wagę, jaką przywiązuje do pomyślności rodziny.

- R E K L A M A -

Wójt Gminy Bedlno skierował do Jubilatów wyrazy uznania, najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu, pogodzie ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.

Ponadto Czcigodni Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy Bedlno dyplomy oraz upominki.

- R E K L A M A -

Dostojni Jubilaci to:

Jadwiga i Henryk Sowińscy
Jadwiga i Marian Dominiak
Barbara i Zygmunt Szcześniak
Krystyna i Józef Florczak
Zofia i Zdzisław Głuszcz
Helena i Zbysław Kowalscy
Janina i Sławomir Gajda

- R E K L A M A -

Niestety nie wszyscy Jubilaci mogli przybyć osobiście, jednak zadbano, aby odznaczenia, dyplomy oraz upominki otrzymały wszystkie pary.

źródło: Gmina Bedlno
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: