(ZDJĘCIA) Postępują prace na terenie Pałacu Saskiego. Zobacz, co udało się wykonać

Obecnie zakończono prace związane z restauracją i wykonywaniem fundamentów w zachodniej i południowej części Pałacu. W trakcie realizacji jest cokół murowany z kamienia polnego wraz z żelbetową półką pod cokołem. Wykonano pokazowy fragment konstrukcji drewnianej szkieletu szachulcowego.

- R E K L A M A -

Wykonano także ściany żelbetowe w parterze pawilonu ekspozycyjnego oraz szyby wind w pawilonie i w części zachodniej pałacu. W trakcie są roboty związane ze zbrojeniem i szalowaniem stropu nad parterem pawilonu ekspozycyjnego oraz prace przygotowawcze do montażu szkieletu szachulcowego na zachodniej i południowej części budynku pałacu.

Prace budowlane i konserwatorskie realizowane są pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizowane przez samorząd miasta duże zadanie inwestycyjne obejmuje:

- R E K L A M A -

• remont, przebudowę, częściową odbudowę i rozbudowę pałacu saskiego,
• remont oraz przebudowę budynku ratusza miejskiego,
• budowę 2-kondygnacyjnego pawilonu ekspozycyjnego,
• budowę 3 łączników, w tym podziemnego łączącego pawilon ekspozycyjny z budynkiem pałacu,
• zagospodarowanie terenu oraz wykonanie przyłączy sieciowych dla wszystkich ww. obiektów.

Po rozpoczęciu prac budowlanych i dokonaniu pierwszych prac rozbiórkowych pałacu ujawniony został realny stan substancji zabytkowej obiektu. Z uwagi na brak zachowania limitu w zakresie procentowego odzyskania substancji zabytkowej, Miasto zmuszone jest odstąpić od umowy dofinansowania unijnego w wysokości 10, 5 mln zł na to zadanie.

- R E K L A M A -

W roku bieżącym realizacja zadania nie jest zagrożona. Miasto w Wieloletniej Prognozie Finansowej posiada zabezpieczenie środków własnych na realizację tego zadania. Natomiast podejmowane będą również wszelkie starania o pozyskanie alternatywnego źródła finansowania tej ważnej inwestycji. Już z końcem bieżącego roku planowane jest aplikowanie o dofinansowanie zadania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – komentuje kutnowski magistrat.

źródło: UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: