(ZDJĘCIA) Prezydent docenił nauczycieli. Kto otrzymał nagrody?

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się dziś spotkanie, podczas którego nagrodami Prezydenta Miasta Kutna uhonorowani zostali nauczyciele miejskich szkół podstawowych i przedszkoli.

- R E K L A M A -

W uroczystości udział wzięli Zbigniew Wdowiak, Jacek Boczkaja – Zastępcy Prezydenta Miasta, Mariusz Sikora – Przewodniczący Rady Miasta Kutno, Danuta Blus – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutno, Mariusz Kozarski – Prezes Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Jolanta Bujalska – Kowalczyk – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie, Wanda Poświatowska – Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów, emerytowani, a także obecni dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz pracownicy Wydziału Edukacji.

reklama

Przybyłych gości powitał Piotr Łaszewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji. W krótkim wystąpieniu Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Wdowiak na ręce dyrektorów przekazał podziękowania wszystkim pracownikom oświaty za ich trud i zaangażowanie w sprawy wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Najserdeczniejsze życzenia przekazał również uczniom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- R E K L A M A -

Doceniając dotychczasowe osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej prezydent Wdowiak pogratulował pedagogom uzyskanych tytułów laureatów i finalistów przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w prestiżowych konkursach wojewódzkich, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Podziękował również za wysokie osiągnięcia indywidualne i drużynowe uzyskane przez uczniów w wielu dyscyplinach sportu na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Jak podkreślił prezydent Wdowiak nagrodzeni nauczyciele to tacy, którzy potrafili swoich uczniów zaciekawić, zmotywować i zaangażować, aby wziąć udział w konkursach i sięgać po laury. Ich aktywność w zakresie współpracy z różnymi instytucjami, szczególnie edukacyjnymi, jest bardzo duża, są autorami ciekawych publikacji, przenoszą na lokalny grunt dobre praktyki z innych miast. Przede wszystkim są bardzo pracowici i zaangażowani w swoje codzienne obowiązki.

- R E K L A M A -

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodą Prezydenta Miasta Kutna wyróżnionych zostało 24 nauczycieli kutnowskich szkół podstawowych i przedszkoli. Nagrodzeni zostali:

reklama

Szkoła Podstawowa Nr 1
Elżbieta Chodorowska, wicedyrektor -nauczyciel dyplomowany,
Iwona Henryka Jabłońska – nauczyciel dyplomowany,
Emilia Marcela Szymańska – nauczyciel dyplomowany,
Agnieszka Welke – nauczyciel dyplomowany.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Eliza Strupagiel – nauczyciel dyplomowany,
Ewa Kudelska – nauczyciel dyplomowany.

Szkoła Podstawowa Nr 4
Renata Agnieszka Mieszkowska – nauczyciel mianowany,
Liliana Katarzyna Woźniak – nauczyciel dyplomowany.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Izabela Robakowska – nauczyciel dyplomowany,
Renata Staniszewska – nauczyciel dyplomowany.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Anita Lemańska, dyrektor – nauczyciel dyplomowany,
Wiesław Zwarycz – nauczyciel dyplomowany,
Sławomir Rybarczyk – nauczyciel dyplomowany.

Szkoła Podstawowa Nr 7
Hanna Hetmaniak – nauczyciel dyplomowany.

Szkoła Podstawowa Nr 9
Marzanna Dwojacka – nauczyciel dyplomowany,
Aleksandra Lewandowska – nauczyciel dyplomowany,
Jolanta Stasiak – nauczyciel dyplomowany.

reklama

Integracyjne Przedszkole Miejskiej Nr 3
Małgorzata Kubiak – nauczyciel dyplomowany.

Przedszkole Miejskie Nr 5
Anna Olesińska – nauczyciel mianowany.

Przedszkole Miejskie Nr 8
Jadwiga Karbowa,wicedyrektor – nauczyciel dyplomowany.

Przedszkole Miejskie Nr 15
Agata Kowalewska – nauczyciel mianowany.

Przedszkole Miejskie Nr 16
Halina Reymann – nauczyciel dyplomowany

Przedszkole Miejskie Nr 17
Katarzyna Popielarczyk – nauczyciel dyplomowany.

reklama

Nagrodzeni dyrektorzy szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa Nr 9
Małgorzata Margulska-Haczyk – nauczyciel dyplomowany.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Anita Lemańska – nauczyciel dyplomowany.

Miłym akcentem spotkania był występ laureatów IX Festiwalu Piosenki „Rozdźwięki” 2019 czy Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia Open 2019. Młodzi artyści w osobach Anny Kowalewskiej oraz Leny i Aleksandra Klembalskich zaprezentowali swoje umiejętności wokalne wykonując utwory polskich artystów oraz znane utwory musicalowe.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: