(ZDJĘCIA) Rodzina repatriantów z Kazachstanu zamieszka w Kutnie. Otrzymali klucze do nowego mieszkania

Dziś w urzędzie miasta Zastępcy Prezydenta Miasta Jacek Boczkaja i Zbigniew Wdowiak wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Kutna Mariuszem Sikorą powitali rodzinę Państwa Dudkowskich, repatriantów z Kazachstanu. Na ręce pana Nikołaja i pani Marii przekazali klucze do mieszkania.

- R E K L A M A -

O repatriację mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia. Rodzice obojga małżonków są narodowości polskiej. Zostali wywiezieni z Żytomierza w 1935 i 1936 roku. Rodziny od dawna pielęgnowały polskie tradycje i zwyczaje.

Wniosek o wydanie wizy repatriacyjnej rodzina Dudkowskich złożyła w Ambasadzie RP w Astanie w 2010 roku. W 2015 roku przeprowadzili się do Białorusi, gdzie mieszkali w okolicach Grodna. Pan Nikołaj Dudkowski sprawnie posługuje się językiem polskim. Państwo Dudkowscy mają trzy córki: są to Olessya (20 lat), Anastassija (17) i Taisja (5).

- R E K L A M A -

Kolejną procedurę repatriacji osób narodowości polskiej i członków ich rodzin Miasto Kutno rozpoczęło w 2018 roku. W dniu 26 czerwca 2018 roku Rada Miasta Kutno podjęła Uchwałę Nr LVI/546/18 w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kutna w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów. W w/w uchwale Miasto zobowiązało się zapewnić warunki do zamieszkania oraz zapewnić źródło utrzymania na podstawie umowy o pracę dla jednej osoby z rodziny na okres nie krótszy niż 2 lata.

Na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim Miasto Kutno otrzymało datację celową w kwocie ok. 180 tys. zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie dla rodziny repatriantów lokalu mieszkalnego. Miasto przygotowało 3-pokojowe mieszkanie wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty.

- R E K L A M A -

Dotychczas Miasto Kutno zaprosiło dwie rodziny narodowości polskiej z Kazachstanu: w 2008 roku państwa Dworeckich z dziećmi oraz w 2016 państwa Guberów z synami.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: